BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gemra Kamil (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przełomowy rok na rynku windykacyjnym - analiza fuzji i przejęć w 2015 roku
The Breakthrough Year on Debt Collection Market - Analysis Mergers and Acquisitions in 2015
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 259-267, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Windykacja należności, Przedsiębiorstwo
Mergers and acquisitions, Receivables vindication, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z transakcjami fuzji i przejęć na rynku windykacyjnym. W pierwszej części dochodzi do krótkiego podsumowania teoretycznych aspektów transakcji fuzji i przejęć. Następnie przedstawiono analizę i opis rynku windykacji w Polsce. Kluczową część artykułu stanowi analiza dokonanych transakcji w latach 2014 - 2015 kiedy to mieliśmy do czynienia z otwarciem się firm windykacyjnych na procesy łączenia lub przejmowania. Na zakończenie artykułu dochodzi do podsumowania oraz próby przewidzenia jak w kolejnych latach może wyglądać rynek windykacji w Polsce biorąc pod uwagę możliwe transakcje.(abstrakt oryginalny)

The article presents issues related to mergers and acquisition transactions on a debt collection market. The first part is a summary of theoretical aspects of M&A transactions. The next part presents an analysis and description of the debt collection market in Poland. The key part of an article is an analysis of transactions made in 2014-2015, when debt collection companies started processes of margers and acqusitions. The last part of the article is a summary and an attempt to predict what the debt collection market may look like in the upcomming years, taking into consideration possible transactions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Herdan Agnieszka, Antolak Lidia 2005. Połączenia przedsiębiorstw - teoria i praktyka. Kraków: Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ.
  2. Korpus Joanna 2012. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w warunkach niestabilności rynku [w:] Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, red. Sobiecki Roman, Pietrewicz Jerzy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  3. Korpus Joanna 2013. Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia. Warszawa; Oficyna Wydawnicza SGH.
  4. Korpus Joanna 2013. Restrukturyzacja w procesach fuzji i przejęć na przykładzie przedsiębiorstwa Zelmer SA. [w:] Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw, red. Adamska Agata, Mączyńska Elżbieta Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  5. Kreczmańska-Gigol Katarzyna 2011. Rozwój rynku windykacyjnego w Polsce. [w]: Windykacja należności - ujęcie interdyscyplinarne. red. Kreczmańska-Gigol Katarzyna. Warszawa: Difin.
  6. Kreczmańska-Gigol Katarzyna 2013. Perspektywy rynku windykacyjnego w Polsce - wyniki badań, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Managmenet and Finance", nr 2, cz. 4, lipiec.
  7. Kuryłek Zbigniew 2013. Alternatywne finansowanie fuzji i przejęć. [w:] Ryzyko, zarządzanie, wartość. red. Zarzecki Dariusz Szczecin: Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania.
  8. Lewandowski Marcin 2009. Rozwój fuzji i przejęć na świecie i w Polsce. [w:] Fuzje i przejęcia, red. Frąckowiak Waldemar. Warszawa: PWE.
  9. Lewandowski Marcin 2011. Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych. Warszawa: WIG-Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu