BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziwulski Jacek (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim
Knowledge Workers in the Organization as Key Elements of an Effective Human Capital Management
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 162-171, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Kapitał ludzki, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Pracownicy wiedzy, Inwestowanie w kapitał ludzki
Knowledge, Human capital, Human Capital Management, Knowledge workers, Investments in human capital
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane koncepcje definiowania i strukturalizacji kapitału ludzkiego oraz wiedzy. Zidentyfikowano składowe kapitału ludzkiego najbardziej istotne dla obszaru zarządzania wiedzą. Wskazano najistotniejsze elementy zarządzania organizacjami w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów niematerialnych. (abstrakt oryginalny)

The selected concepts of defining and structuring of human capital and knowledge. Identified components of human capital, the most important for the area of knowledge management. Indicated the most important elements of managing organizations in the future, with particular emphasis on intangible assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka W. (2000). Zarządzanie personelem - teoria i praktyka. Toruń: Wyd. A. Marszałek.
 2. Baron A. i Armstrong M. (2012). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 3. Boeri T., Van Ours T. (2011). Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 4. Czyż M. (2014). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie we współczesnych uwarunkowaniach globalnych (W:) Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, pod red. R. Borowieckiego, A. Jakiego, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
 5. Davenport T.H. (2007). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 6. Domański S.R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 7. Fitz-Enz J. (2001). Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Kraków: Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC.
 8. Grudzewski W.M. i Hejduk I. (2000). Zarządzanie technologiczne wyzwaniem XXI wieku. Przegląd Organizacji, nr 11.
 9. Harasim W. i Dziwulski J. (2012). The influence of intellectual capital in the organization on creating the competitive advantage, Warszawa: Zeszyty Naukowe Nowoczesne Systemy Zarządzania nr 7, Wojskowa Akademia Techniczna, s. 153-164.
 10. Haus B. (2004). Uwarunkowania podmiotowości i przedmiotowości pracownika w procesie reorganizacji życia gospodarczego. (W:) Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, pod red. J. Skalika, Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 11. Juchnowicz M. (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, Warszawa: PWE.
 12. Kearns P. (2006). What do we mean by human capital management? (W:) What's the Future for Human Capital?, London: CIPD.
 13. Kowalski T. (2011). Pojęcie i cechy pracownika wiedzy, Sulechów: Wyd. PWSZ IPiA Studia Lubuskie, Tom VII.
 14. Król H. (2006). Kapitał ludzki organizacji. (W:) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, pod red. H. Króla i A. Ludwiczyńskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 16. Lepak D.P., Snell S.A. (1999). The human resource architecture: toward a theory of human capital allocation and development, "Academy of Management Review", vol. 24, no 1, p. 31-48.
 17. Lewicka D. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Losey M.R., Meisinger S.R., Ulrich D. (2005). Reality, Impact and Professionalism. (W:) The Future of Human Resource Management, London: M.R. Losey, S.R. Meisinger, D. Ulrich (eds.), John Wiley & Sons, Inc.
 19. Morawski M. (2009). Zarządzanie profesjonalistami, Warszawa: PWE.
 20. Perechuda K. (2007). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 21. Rostkowski T. (2003). Zintegrowany system zarządzania kompetencjami. (W:) Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, pod red. M. Juchnowicz, Warszawa: Poltext.
 22. Skrzypek E. (2004). Wpływ zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym na proces doskonalenia organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. (W:) Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych, pod red. J. Kitowskiego, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 23. Skuza B. (2003). Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia. (W:) Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, pod red. A. Kuklińskiego, Warszawa: KBN.
 24. Stachowicz J., Machulik J. (2002). Jakość informacji w przedsiębiorstwie a zmiany w kulturze organizacyjnej. (W:) Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, pod red. L.H. Habera, Kraków: AGH.
 25. Tobiasz M. (2013). Rekrutowany rekruter. Jakich pracowników w obszarze HR poszukują firmy?, "Personel i Zarządzanie" Nr 2, s. 66-69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu