BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ważniewski Piotr (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Uniknięcie katastrofy klimatycznej wciąż realne
Avoiding a Climate Change Catastrophe Still Real
Źródło
Unia Europejska.pl, 2017, nr 2 (243), s. 28-37, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Zmiany klimatyczne, Emisja gazów, Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii, Elektromobilność
Climate change, Gas emissions, Energy efficiency, Renewable energy sources, Electromobility
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F18, P28, Q42
streszcz., summ.
Abstrakt
Do 2013 roku światowe emisje GHG szybko rosły, jednak długo nie można było osiągnąć powszechnego porozumienia o ich ograniczeniu. Od 2014 roku sytuacja zaczęła się zmieniać. W roku tym tempo wzrostu emisji uległo zdecydowanemu spowolnieniu, a w dwu kolejnych latach całkowitemu zahamowaniu. Ponadto na konferencji COP w Paryżu w grudniu 2015 roku przyjęto pierwsze powszechne porozumienie o ich ograniczaniu. Optymizmem napawa też przyspieszenie poprawy efektywności energetycznej oraz utrzymujący się już ponad dekadę bardzo szybki rozwój odnawialnych źródeł energii i elektromobilności. Energetyka słoneczna i wiatrowa stały się bowiem konkurencyjne wobec energetyki wykorzystującej paliwa kopalne. Nasilenie groźnych zjawisk klimatycznych, a także akcje informacyjne w środkach masowego przekazu powoli powodują zmiany w świadomości społecznej, zwiększają gotowość ponoszenia kosztów na rzecz ochrony środowiska. Powyższe korzystne tendencje dają nadzieję, że ludzkość uniknie katastrofy klimatycznej. O ile decyzja prezydenta Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego nie będzie miała takiego znaczenia, jak można by sądzić na podstawie wielkości amerykańskiej gospodarki i jej udziału w światowej emisji CO2, to niepokoi powolność procesów zmiany świadomości i postaw społecznych oraz wzrostu zrozumienia dla niskoemisyjnej transformacji i ekonomii umiaru.(abstrakt oryginalny)

Until 2013, global greenhouse gas emissions grew quickly; however, for a long time it was not possible to reach agreement to offset them. However, from 2014, the situation began to change. That year the growth rate of emissions notably slowed down, and in the next two years totally hampered. In addition, at the COP Conference in Paris in December 2015 the first global agreement on the reduction of GHG emissions was adopted. Improving energy efficiency and lasting more than a decade the rapid development of renewable energy sources and electromobility also offer some grounds for optimism. In fact, solar energy and wind energy have become competitive to energy using fossil fuels. The intensity of severe climatic events, as well as information in the mass media, slowly cause changes in public awareness, increase the willingness to bear the cost of environmental protection. These favourable trends allow to believe that humanity may avoid climate catastrophe.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adoption of the Paris Agreement. Proposal by the President Draft decision -/CP.21 (2015). Conference of the Parties, Twenty-first session. 12 December. United Nations FCCC/CP/2015/L.9/Rev.
 2. Bieńkowski M. (2017), Nowe badania sugerują pesymistyczny scenariusz zmian klimatu, chronmyklimat.pl, http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/nauka-o-klimacie/nowe-badania-sugeruja-pesymistyczny-scenariusz-zmian-klimatu [dostęp: 20.06.2017].
 3. BP Energy Outlook 2017 edition (2017), https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2017/bp-energy-outlook-2017.pdf [dostęp: 30.06.2017].
 4. Bułgajewski H. (2015a), Gwałtowny wzrost stężenia metanu w Arktyce, http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/nauka-o-klimacie/gwaltowny-wzrost-stezenia-metanu-w-arktyce [dostęp: 30.06.2017].
 5. Bułgajewski H. (2015b), Wieczna zmarzlina - tykająca bomba zegarowa (oprac. Śmigrowska M. za: Bułgajewski H., Ziemia na Rozdrożu) (2015), chronmyklimat.pl, http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/nauka-o-klimacie/wieczna-zmarzlina-tykajaca-klimatyczna-bomba [dostęp: 30.06.2017].
 6. Demaskowanie mitów: obalanie mitów o energii odnawialnej (2014), WWF (World Wilde Fund for Nature) International, Gland, Szwajcaria oraz WWF Polska, Warszawa.
 7. Emmission Gap Report 2016 (2016). United Nation Emmisssion Programe, (UNEP), Nairobi.
 8. Energy Efficiency Market Report 2015 (Executive Summary). OECD/IEA, Paris 2015.
 9. Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF. 2016. Global Trends in Renewable Energy Investment 2016, Frankfurt 2016, http://www.fs-unep-centre.org (Frankfurt am Main)
 10. Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF. 2017. Global Trends in Renewable Energy Investment 2017, Frankfurt 2017, http://www.fs-unep-centre.org (Frankfurt am Main)
 11. IPCC (2014). Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY.
 12. Kaniewski Ł. (2016), Archipelagi znikają z powierzchni Ziemi, rp.pl, http://www.rp.pl/Ekologia/305179888-Archipelagi-znikaja-z-powierzchni-Ziemi.html, [dostęp: 30.06.2017].
 13. MAE: w 2016 roku liczba samochodów elektrycznych osiągnęła 2 mln (2017), wnp.pl,http://motoryzacja.wnp.pl/mae-w-2016-roku-liczba-samochodow-elektrycznych-wzrosla-do-2-mln,299860_1_0_0.html [dostęp: 30.06.2017].
 14. Michalski . M.A. (2016), Znaczenie rodziny dla kultury ekonomii i gospodarki umiaru, [w:] Ekonomia umiaru Realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, red. J. Pach, K. Kowalska, Szyja, P., PWN.
 15. MŚ: porozumienie z Paryża jest istotne dla Polski (2017), wnp.pl, http://energetyka.wnp.pl/ms-porozumienie-z-paryza-jest-istotne-dla-polski,299409_1_0_0.html [dostęp: 30.06.2017].
 16. Naukowcy ostrzegają: mamy tylko trzy lata na powstrzymanie zmian klimatycznych (2017), onet.pl, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/naukowcy-ostrzegaja-mamy-tylko-trzy-lata-na-powstrzymanie-zmian-klimatycznych/r07c1zv [dostęp: 30.06.2017].
 17. Nawet 67 mld oszczędności dzięki efektywności energetycznej w budynkach? (2017), wnp.pl, http://energetyka.wnp.pl/nawet-67-mld-euro-oszczednosci-dzieki-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach,301397_1_0_0.html [dostęp: 30.06.2017].
 18. New Energy Outlook 2017 (2017), Bloomberg New Energy Finance, June, https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29215-ENR-outlook-bloomberg.pdf
 19. PIOMAS Arctic Sea Ice Volume Reanalysis (2017), Polar Science Center, http://psc.apl.uw.edu/research/projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/ [dostęp: 30.06.2017].
 20. Popkiewicz M. (2013), Świat na rozdrożu, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice.
 21. Prandecki K. (2016), Możliwości wdrożenia ekonomii umiaru w kontekście globalnych, długookresowch trendów konsumpcyjnych, [w:] Ekonomia umiaru. Realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko (red. Pach J., Kowalska K., Szyja P.), PWN.
 22. Raport: energia odnawialna zdominuje rynek w ciągu dwóch dekad (2017), wnp.pl, PAP, http://energetyka.wnp.pl/raport-energia-odnawialna-zdominuje-rynek-w-ciagu-dwoch-dekad,300301_ 1_0_0.html [dostęp: 30.06.2017].
 23. REN21 2017 Renewable Global Futures Report: Great debates towards 100% renewable energy, Paris 2017 (Secretariat REN21).
 24. Resort energii planuje wprowadzenie nowych systemów wsparcia OZE (2017), wnp.pl, http://energetyka.wnp.pl/resort-energii-planuje-wprowadzenie-nowych-systemow-wsparcia-oze,299848_1_0_0.html [dostęp: 30.06.2017].
 25. Second Report on the State of Energy Union (2017), European Commission, COM(2017) 53 final.
 26. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Ceny i koszty energii w Europie (2016), {SWD2016 420 final}, Komisja Europejska.
 27. Szydłowski K., USA wycofują się z porozumienia klimatycznego (2017), teraz-srodowisko.pl, https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/usa-decyzja-ws-porozumienia-klimatycznego-3410.html, [dostęp: 30.06.2017].
 28. Światowe inwestycje w OZE to nie przejściowa moda ale trwały trend (2016)¸ odnawialnezrodladalenergii.pl, http://odnawialnezrodlaenergii.pl/oze-aktualnosci/item/2874-swiatowe-inwestycje-w-oze-to-nie-przejsciowa-moda-ale-trwaly-trend [dostęp: 30.06.2017].
 29. Trump wycofuje USA z porozumienia klimatycznego (2017), wnp.pl, http://www.wnp.pl/wiadomosci/299366.html [dostęp: 30.06.2017].
 30. W 2040 r. co czwarty pojazd na świecie będzie elektryczny (2016), onet.pl, http://moto.onet.pl/aktualnosci/w-2040-r-co-czwarty-pojazd-na-swiecie-bedzie-elektryczny/ek9kbd [dostęp: 30.06.2017].
 31. Ważniewski P. (2014), Dążenie do osiągnięcia światowego porozumienia klimatycznego a nowe inicjatywy UE, "Unia Europejska.pl", nr 5 (228).
 32. Ważniewski P. (2016a), Szczyt klimatyczny w 2015 r. w Paryżu - ustalenia i perspektywy; skutki dla Polski, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016, IBRKK, Warszawa.
 33. Ważniewski P. (2016b), Kryzys klimatyczny i próby jego przezwyciężenia, "Unia Europejska.pl," nr 6 (241).
 34. World Energy Outlook 2016 (Executive Summary), OECD/IEA, Paris Nov 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu