BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Somai Miklós (Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies HAS)
Tytuł
Brexit: Risks and Opportunities of Disintegration
Brexit: Zagrożenia i szanse
Źródło
Unia Europejska.pl, 2017, nr 2 (243), s. 9-19, wykr., tab., bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe
Brexit, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Brexit, Economic and political integration of Europe
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F15, F51
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Brexit jest wynikiem długo dojrzewających procesów rozwoju gospodarczego i społecznego, które wzajemnie się wspierają. Referendum w sprawie członkostwa w UE nie było jedynie sprawą techniczną - zostać czy opuścić ugrupowanie integracyjne; dla większości obywateli brytyjskich była to zdesperowana i oficjalna odpowiedź dana brytyjskiej i europejskiej (a zwłaszcza brukselskiej) elicie politycznej, która sama się zdyskredytowała. Czy elita wyciągnie wnioski z tego wyniku, czy będzie w stanie osiągnąć rozsądne zakończenie? Rozpad UE może przybierać różne formy, począwszy od pozwalających rządom ignorować bezkarnie unijne przepisy, pozwalające państwom członkowskim na opuszczenie UE. Celem artykułu, oprócz badania początków obecnych tendencji rozpadowych, ze szczególnym uwzględnieniem brexitu, jest pokazanie zarówno zagrożeń, jak i możliwości związanych z tendencjami dezintegracyjnymi w Europie. Jako hipotezę autor przyjął, że w tych trudnych czasach, postrzeganych przez wielu jako kryzys, to nie tylko możliwość przezwyciężenia problemów, ale również konieczność znalezienia nowych sposobów myślenia i zaproponowania nowych ścieżek rozwoju, aby zminimalizować ryzyko i przekształcić wyzwania w szanse.(abstrakt oryginalny)

Brexit is the result of long-maturing processes of economic and social development reinforcing each other. The referendum on EU membership was far from the mere technical issue of whether staying or leaving the integration - to most British citizens it was a desperate and legitimate answer to British and European (especially Brussels) elite politics that had discredited themselves. Will the elite learn from the result, will they reach a reasonable conclusion? European disintegration can take several forms ranging from allowing governments to ignore EU rules with impunity being the mildest, to letting member states to exit being the wildest. Apart exploring the origins of the current disintegration tendencies, with a special regard to those of Brexit, the purpose of this paper is to map both the risks and the opportunities associated with these disintegrative tendencies in Europe. For, as a hypothesis of this study, the author presumes that in such difficult times, perceived by many as crisis, it is not only a possibility to overcome the problems, but also a must to find out new ways of thinking, and proposing new paths of development in order to minimise the risks and turn challenges into opportunities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Auer, S. (2010). 'New Europe': Between Cosmopolitan Dreams and Nationalist Nightmares. JCMS: "Journal of Common Market Studies", 48(5), pp. 1163-1184.
 2. Barber, T. (2010). Saving the Euro: Dinner on the Edge of the Abyss. "Financial Times", 22 April, p. 10.
 3. Bartolini, S. (2005). Restructuring Europe: Centre formation, system building, and political structuring between the nation state and the European Union. Oxford University Press.
 4. Caporaso, J.A., Jupille, J. (2004). Sovereignty and territoriality in the European Union: Transforming the UK institutional order [in] Ansell C., Di Palma G. (eds.) Restructuring Territoriality: Europe and the US Compared, "Cambridge University Press", pp. 67-89.
 5. Conway, D. (2014). Why Britain Should Leave the EU - And How. London: Civitas.
 6. Cooper, R. (1999). Integration and Disintegration. "Journal of Democracy", 10(1), pp. 8-21.
 7. Dennison, S., Pardijs, D. (2016). The World according to Europe's Insurgent Parties: Putin, Migration and People's Power. European Council on Foreign Relations. Flash Scorecard ECFR/181, June, http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR_181_-_THE_WORLD_ACCORDING_TO_EUROPES_INSURGENT_PARTIES_NEW.pdf
 8. Deutsch, K. et al. (1957). Political community and the North Atlantic Area, Princeton University Press (p. 36).
 9. Dobozi, I. (2017). Euro gives Germany a trade advantage. Friday's letters "Herald-Tribune", June 1, http://www.heraldtribune.com/opinion/20170601/fridays-letters
 10. East, R., Pontin, J. (2016). Revolution and Change in Central and Eastern Europe: Revised Edition. Bloomsbury Publishing.
 11. Etzioni, A. (2001). Political unification revisited: on building supranational communities. Lexington Books.
 12. European Commission (2016). Standard Eurobarometer 86. Autumn 2016 First results. Survey conducted by TNS opinion & social at the request of the European Commission, Directorate-General for Communication, December.
 13. European Commission (2016), EU expenditure and revenue, http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm [last accessed 30 June 2017].
 14. Fligstein, N. (2008). Euroclash: The EU, European identity, and the future of Europe. Oxford University Press.
 15. Ford, J. (2017). Financial future after Brexit: passporting v equivalence. "Financial Times", January 12.
 16. Franck, T.M. (ed.) (1968). Why federations fail: An inquiry into the requisites for successful federalism (No. 1). New York University Press.
 17. Grant, C.(2016). Theresa May and her six-pack of difficult deals. Centre for European Reform, 28 July, http://www.cer.org.uk/insights/theresa-may-and-her-six-pack-difficult-deals
 18. FSB (web). UK Small Business Statistics - Business Population Estimates for the UK and Regions in 2016. The Federation of Small Businesses, https://www.fsb.org.uk/media-centre/small-business-statistics [last accessed 30 June 2017].
 19. Globsec Tatra Summit (2016). From Authoritarianism to European Populism: Observing Politics through a New Lens. Globsec Tatra Summit 28-30. October 2016 Shaping the Future of Europe, Day 2 - Night Owl Session B.
 20. Haas, E.B. (1968). Collective Security and the Future International System (Denver, CO).
 21. Haas, E.B. (1970). The study of regional integration: reflections on the joy and anguish of pretheorizing. "International Organization", 24(04), pp. 606-646.
 22. Habermas, J. (2001). The postnational constellation: Political essays. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 23. Hadfield, W. (2017). LSE Raises Estimates for Loss of London Clearing to $100 Billion. Bloomberg, May 22.
 24. Hall, M. (2017). Revealed: Immigration from Romania and Bulgaria to Britain reaches all time high. "Express", February 23, http://www.express.co.uk/news/politics/771343/immigration-uk-romania-bulgaria-eu-migrants-brexit-free-movement
 25. Hawkins, O. (2016): Migration Statistics. Briefing Paper Number SN06077, 7 September, House of Commons Library.
 26. Hoffmann, S. (1982). Reflections on the Nation-State in Western Europe Today. JCMS "Journal of Common Market Studies", 21(1), pp. 21-38.
 27. House of Lords (2016a): Brexit: financial services. European Union Committee, 9th Report of Session 2016-17, HL Paper 81, 15 December, https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/ 81/81.pdf
 28. House of Lords (2016b): Corrected oral evidence: Brexit: financial services. The Select Committee on the European Union, Financial Affairs Sub-Committee, 7 September, http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/eu-financial-affairs-subcommittee/brexit-financial-services/oral/37867.html
 29. House of Lords (2016c), Inquiry on Brexit and financial services in the UK, Select Committee on the EU Financial Affairs Sub-Committee, 14 September; http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/eu-financial-affairs-subcommittee/brexit-financial-services/oral/38487.html
 30. House of Lords Hansard (2017). Brexit: Options for Trade (EUC Report). Volume 779, 02 March, https://hansard.parliament.uk/Lords/2017-03-02/debates/E90E4BAA-D11A-478C-8AA8-3EDDA827DA9B/BrexitOptionsForTrade(EUCReport)
 31. James, J.R. (2016), Brexit in a historical context. The Gold Standard, Issue #65, 15 May, http://goldstandardinstitute.net/ 2016/05/21/brexit-in-a-historical-context/
 32. Lavery, S. (2017). British Business Strategy, EU Social and Employment Policy and the Emerging Politics of Brexit. SPERI Paper No. 39, http://speri.dept.shef.ac.uk/wp-content/uploads/2017/01/SPERI-Paper-39-British-Business-Strategy-EU-Social-and-Employment-Policy-Brexit.pdf
 33. Lawson, D. (1990). Saying the Unsayable about the Germans. "The Spectator", 14 July.
 34. Legrain, Ph. (2016). Three Paths to European Disintegration. Politics/Projects-Syndicate. August 9, https://www.project-syndicate.org/commentary/brexit-european-union-disintegration-by-philippe-legrain-2016-08?barrier=accessreg
 35. Lord Kerr of Kinlochard et al. (2017). It is time to call a halt to Brexit. "Financial Times", 18 July, https://www.ft.com/content/b638551a-68c3-11e7-8526-7b38dcaef614?mhq5j=e3
 36. Maier, C.S. (2002). Does Europe need a frontier? From territorial to redistributive community. Europe Unbound, pp. 17-37.
 37. Marks, G., Hooghe, L., Blank, K. (1996). European Integration from the 1980s: State-Centric v. Multi-level Governance. JCMS "Journal of Common Market Studies", 34(3), pp. 341-378.
 38. May, T. (2017). Prime Minister's Speech at Lancaster House, 17 January, http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/theresa-mays-brexit-speech-full/
 39. Mearsheimer, J.J. (1990). Back to the future: Instability in Europe after the Cold War. "International Security", 15(1), pp. 5-56.
 40. Mitrany, D. (1966). A Working Peace System (Chicago: Quadrangle).
 41. Office for National Statistics, UK labour market: 2017 March, "Statistical bulletin", https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmarket/mar2017 [last accessed 30 June 2017].
 42. Paun, A. (2016). Brexit and the Union: can a shared UK approach be found? Institute for Government, 22 June, https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/brexit-and-union-can-shared-uk-approach-be-found
 43. Pierson, P. (1996). The path to European integration: A historical institutionalist analysis. "Comparative Political Studies", 29(2), pp. 123-163.
 44. PwC (2016). The impact of Brexit on the automotive sector. PricewaterhouseCoopers, Brexit Monitor available at https://www.pwc.de/de/automobilindustrie/assets/2016-11-15-brexit-topic-automotive.pdf [last accessed 30 June 2017].
 45. Radaelli, C.M. (2003). The Europeanization of public policy, [in] Featherstone K, Radaelli C.M. (eds.), The Politics of Europeanization, Oxford University Press, pp. 27-56.
 46. Riker, W.H. (1964). Federalism: Origin, operation, significance. Boston: Little, Brown.
 47. Roaf, M.J., Atoyan, R., Joshi, B., Krogulski, M.K. (2014). Regional Economic Issues-Special Report 25 Years of Transition: Post-Communist Europe and the IMF. International Monetary Fund.
 48. Rokkan, S. (1999). State formation, nation-building, and mass politics in Europe: the theory of Stein Rokkan: based on his collected works. Clarendon Press.
 49. Sandholtz, W., Sweet, A.S. (eds.) (1998). European integration and supranational governance. OUP Oxford.
 50. SMMT (2016). Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) - Written Evidence (FTG0009) to the UK Parliament, 31 October.
 51. Somai, M. (2002). Chances of the Hungarian Agriculture in the light of negotiations for EU-accession (Doctoral dissertation, Szent István University).
 52. Somai, M. (2013). EU-budget: less money, less Europe? The new MFF seen from the new member states perspective. "Unia Europejska.pl", 1 (218), pp. 13-21.
 53. Somai, M., Biedermann, Z. (2016). Brexit: Reasons and challenges. "Acta Oeconomica", 66(s1), pp. 137-156.
 54. TheCityUK (2016). Key fact about UK financial and related services. March https://www.thecityuk.com/assets/2016/Reports-PDF/Key-facts-about-UK-financial-and-related-professional-services-2016.pdf
 55. HM Government (2017). The United Kingdom's exit from and new partnership with the EU. White Paper available at https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper
 56. Vollaard, H. (2008). A theory of European disintegration [in] Fourth Pan-European Conference on EU Politics, 25th-27th September.
 57. Webber, D. (2014). How likely is it that the European Union will disintegrate? A critical analysis of competing theoretical perspectives. "European Journal of International Relations", 20(2), pp. 341-365.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu