BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tchorek Grzegorz (University of Warsaw)
Tytuł
The Euro Influence on Companies' Export Activity
Wpływ euro na działalność eksportową przedsiębiorstw
Źródło
Unia Europejska.pl, 2017, nr 2 (243), s. 19-28, wykr., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Eksport, Euro, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność eksportu
Export, Euro, Enterprise competitiveness, Export competitiveness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D15, F31
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie mechanizmów oddziaływania euro na decyzje eksportowe firm. Zgodnie z literaturą możemy wyróżnić następujące potencjalne kanały takiego wpływu. Kanał nowych eksporterów, w ramach którego nowe firmy decydują się na rozpoczęcie działalności eksportowej zachęcone obniżką kosztów transakcyjnych i zmniejszeniem ryzyka kursowego. Kanał nowych rynków, co oznacza, że istniejący eksporterzy rozszerzają swoją działalność na nowe rynki geograficzne. Kanał nowych produktów, co oznacza, że eksporterzy wprowadzają nowe lub zmodyfikowane produkty. Mimo zidentyfikowanych wyżej mechanizmów (ogólnie określanych jako extensive margin), główny kanał, który wpływał na handel po wprowadzeniu euro, był związany z intensyfikacją eksportu na dotychczasowych rynkach (intensive margin). Powyższym dostosowaniom przedsiębiorstw towarzyszyły również inne procesy. Jednym z nich był kanał presji cenowej, w ramach którego eksporterzy mieli mniej bodźców do różnicowania cen na poszczególnych rynkach (więc ceny mogły być niższe oraz bardziej wyrównane w krajach strefy euro). Kanał konkurencyjności (restrukturyzacji), w ramach którego bardziej konkurencyjne środowisko zmuszało przedsiębiorstwa do dostosowań wewnątrz organizacji i zwiększenia wydajności. Kanał niższego kosztu finansowania, w ramach którego firmy uzyskiwały łatwiejszy dostęp do tańszego pieniądza. Powyższe efekty były niejednorodne co do skali i zakresu występowania między przedsiębiorstwami, sektorami i krajami.(abstrakt oryginalny)

The primary aim of the paper is to outline the main mechanisms through which the euro can influence companies' export decisions. According to the theoretical and empirical literature to date, we can distinguish the following potential channels. The new exporters channel, what means that new companies decide to start export activities, encouraged by lower transaction costs and reduced exchange rate risk. The new markets channel, where existing exporters expand their activities to new geographical markets. The new products channel, where exporters introduce new or modified products. Despite the above identified mechanisms (generally called extensive margin), the main channel, which influenced exports volumes after the euro introduction, was its intensification on current markets (intensive margin). The above processes were accompanied by other phenomena. The price discrimination channel, where exporters have fewer incentives to differentiate prices in various markets, so prices become lower and more converged among the euro area countries. The competitiveness channel, where more competitive environment forces companies to restructure their production and increase productivity. The lower costs of financing channel, where companies have more access to cheaper capital. The described effects are heterogeneous across companies, sectors and countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albinowski, M., Hagemejer, J., Lovo, S., Valera, G. (2015). Sustaining Micro Competitiveness to Ensure Convergence and Macro Resilience of the Polish Economy. "MF Working Paper Series", No. 21.
 2. Auboin, M., Ruta, M. (2013). The relationship between exchange rates and international trade: a literature review. "World Trade Review", no. 12(3), pp. 577-605.
 3. Badinger, H., Breuss, F. (2009). Country size and the trade effects of the euro. "Review of World Economics", 145(2).
 4. Badinger, H., Türkcan K. (2014). Currency unions, export margins, and product differentiation: an empirical assessment for European Monetary Union. "Review of International Economics", 22 (1), pp. 13-30.
 5. Baldwin, R., Skudelny F, Taglioni D. (2005). Trade effects of the euro: evidence from sectoral data. "ECB Working Paper", No. 446.
 6. Baldwin R., DiNino V., Fontagné L., De Santis R. A., Taglioni D. (2008). Study on the Impact of the Euro on Trade and Foreign Direct Investment. "Economic Papers", No. 321, May, European Commission.
 7. Barteczko, K., Tchorek, G. (2016). Has The Euro Led to the Trade Creation Effect?. "Unia Europejska.pl", 241 (6), pp. 7-21.
 8. Berger, H., Nitsch, V. (2008). Zooming out: The trade effect of the euro in historical perspective. "Journal of International Money and Finance", 27 (8), pp. 1244-1260.
 9. Bergin, P., Lin, Ching-Yin (2012). The Dynamic Effects of a Currency Union on Trade. "Journal of International Economics", 87, pp. 191-204.
 10. Berthou, A., Fontagné, L. (2014). How do multiproduct exporters react to a change in trade costs?. "The Scandinavian Journal of Economics", 115.2, pp. 326-353.
 11. Bris A., Koskinen Y., Nilsson M. (2011). Euro and corporate financing. Boston School of Management Research Paper, 2011-1.
 12. Brzozowski, M. Tchorek G. (2017a). Exchange Rate Risk as an Obstacle to Export Activity, "Gospodarka Narodowa", 3 (289), pp. 115-141.
 13. Bugamelli, M., Schivardi,F., Zizza, R. (2010). The Euro and Firm Restructuring, in: Alesina, A., Giavazzi, F. (eds.), Europe and the Euro. The University of Chicago Press, Chicago and London.
 14. Bun, M.J.G., Klaassen F.J.G.M. (2002). Has the euro increased trade?. "Tinbergen Institute Discussion Paper", 02-108/2, University of Amsterdam.
 15. Bun M., Klaassen F. (2007). The euro effect on trade is not as large as commonly thought. "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", 69 (4), pp. 473-496.
 16. Chaney (2008). Distorted Gravity: The Intensive and Extensive Margins of International Trade. "American Economic Review", Vol. 98, No 4.
 17. Cieślik, A., Michałek, J., Michałek, A. (2013). The Impact of the Common Currency on Exports of New EMU Members: Firm-level Evidence for Slovenia and Slovakia. "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", 8.4, pp. 7-23.
 18. De Nardis, S., De Santis, R., Vicarelli, C. (2008). The Single Currency's effects on eurozone sectoral trade: Winners and losers? "Economics - The Open-Access", Open-Assessment E-Journal, 2, 2008-17. http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/ 2008-17.
 19. De Sousa, J. (2012). The currency union effect on trade is decreasing over time. Economics Letters, 117(3), pp. 917-920.
 20. Esteve-Pérez, S., Gil-Pareja, S., Llorca-Vivero, R., Martínez-Serrano, J.,(2011). The impact of euro on firm export behaviour. Does firm size matter?. "Oxford Economic Papers", 63, pp. 355-374.
 21. Faruqee M.H. (2004). Measuring the Trade Effects of EMU, "IMF Working Paper". International Monetary Fund, 04/154.
 22. Flam, H., Nordström, H. (2006). Euro Effects on the Intensive and Extensive Margins of Trade. "CESifo Working Paper", No. 1881, Munich.
 23. Fontagné, L., Mayer, T., Ottaviano, G I.P. (2009). Of markets, products and prices: The effects of the euro on European firms. "Intereconomics" 44. (3), pp. 149-158.
 24. Gómez-Herrera E., Baleix, J.M. (2012). EMU impact of on third countries' exports. A gravity approach. "Department of Economic Theory and Economic History of the University of Granada", 10/26.
 25. Guillou, S., Nesta L. (2015). Markup Heterogeneity, Export Status and the Establishment of the Euro, No. 2015-04. Groupe de REcherche en Droit, Economie, Gestion (GREDEG CNRS), University of Nice Sophia Antipolis.
 26. Havránek, T. (2010). Rose Effect and the Euro: Is the Magic Gone?. "Review of World Economics", Vol. 146, No. 2, pp. 241-261.
 27. Herwartz, H., Weber, H. (2010). The euro's trade effect under cross-sectional heterogeneity and stochastic resistance. "Technical Report, Kiel Working Paper". No. 1631.
 28. Ligthart, J.E., Werner S.E.W.(2012), Has the euro affected the choice of invoicing currency?."Journal of International Money and Finance", 31 (6), pp. 1551-1573.
 29. Macedoni, L. (2017). Has the Euro Shrunk the Band? Trade Costs in a Currency Union. Working paper.on seminar at UC Davis Aarhus University.
 30. Mancini-Griffoli, T., Pauwels, L. (2006). Is There a Euro Effect on Trade? An Application of End-of-Sample Structural Break Tests for Panel Data. "IHEID Working Papers", No. 04, Economics Section, The Graduate Institute of International Studies.
 31. Martin, J., Mejean, I. (2012). Price dispersion and the euro: Micro heterogeneity and macro implications. "International Review of Economics and Finance", http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2012.08.009
 32. Melitz, M. (2003), The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, "Econometrica" 71, pp. 695-725.
 33. Nitsch, V., Pisu, M. (2008). Scalpel, Please! Dissecting the euro's effect on trade. ETH Zurich and National Bank of Belgium, mimeo.
 34. Ottaviano, G.I.P., Taglioni D., Di Mauro, F. (2009). The euro and the competitiveness of European firms. "Economic Policy" 24.57, pp. 6-53.
 35. Pappalardo, C., Vicarelli, C. (2017), Euro introduction and the behavior of Italian exporting firms, "Oxford Economic Papers", DOI: https://doi.org/10.1093/oep/gpw068.
 36. Rose, A.K. (2000). One Money, One Market: Estimating the Effect of Common Currencies on Trade, "Economic Policy", 15(30), pp. 9-45.
 37. Rose, A.K., Stanley, T.D. (2005). A meta-analysis of the effect of common currencies on international trade. "Journal of Economic Surveys", 19(3), pp. 347-365.
 38. Rotili, L., (2014). The Euro effects on intermediate and final exports, "Working Paper Series", No. 7, Dipartimendo Di Scienze Sociali Ed Economiche.
 39. Russ, K.N. (2007). The endogeneity of the exchange rate as a determinant of FDI: a model of entry and multinational firms. "Journal of International Economics", 71 (2), pp. 344-372.
 40. Taglioni, D. (2002), Exchange rate volatility as a barrier to trade: new methodologies and recent evidence, "Economie Internationale", No. 89-90, pp. 227-259.
 41. Tchorek, G. (2015), Wpływ wprowadzenia euro na eksport - perspektywa mikroekonomiczna, in: Gospodarka na rozdrożu XXI w. (ed. Nowak, A.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 135-147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu