BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Renkas Jurij (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kapitał kreatywności - pomiar i wynagradzanie
Capital of Creativity - Measuring and Remuneration
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 413-426, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Wynagrodzenia, Kapitał intelektualny, Wynagrodzenie godziwe
Human capital, Remuneration, Intellectual capital, Fair remuneration
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E24
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedna z ważnych teorii wynagradzania określa poziom płac jako procent od kapitału ludzkiego zatrudnionego. Szczegółowe badania w zakresie kapitału ludzkiego wskazują, że godziwe wynagrodzenie jest na poziomie 8% od kapitału pracownika. Opracowanie modelu pomiaru kapitału ludzkiego i uwzględnienie spontanicznego rozpraszania się kapitału doprowadziło do stwierdzenia, że godziwe wynagrodzenie musi równoważyć ten naturalny ubytek kapitału ludzkiego. Oprócz modelowego godziwego wynagrodzenia u niektórych pracowników identyfikuje się niestandardowy ekskluzywny składnik kapitału intelektualnego, mianowicie kapitał kreatywności. Pomiar kapitału kreatywności i odpowiedniego wynagrodzenia jest głównym przedmiotem rozważań w tym opracowaniu. (abstrakt oryginalny)

One of the important theory of remuneration determines the level of wages as a percentage of the human capital employed. Detailed research on human capital suggest that fair remuneration is at the level of 8% of the capital of the employee. Developing a model of measuring human capital and consideration the spontaneous scattering of capital led to the conclusion that the fair remuneration must balance the natural loss of human capital. Apart from the model, fair wages, some workers identified a custom exclusive component of intellectual capital, namely the capital of creativity. Measuring the capital of creativity and adequate remuneration is a major subject of discussion in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkins P., 2005. Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki, Rebis, Poznań.
 2. Cieślak I., Dobija M., 2007, Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735.
 3. Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 4. Dobija M., 2007, Abstract Nature of Capital and Money [w:] New Developments in Banking and Finance, red. M.L. Cornwall, Nova Science Publishers, New York.
 5. Dobija M., 2009, Teoria kapitału jako podstawa reformy systemu finansów publicznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 14.
 6. Dobija M. (red.), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 7. Dobija M., 2011, Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange, "Modern Economy", vol. 2, doi:10.4236/me.2011.20019.
 8. Dobija M., 2014a, The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency, "Modern Economy", vol. 5, doi:10.4236/me.2014.54029.
 9. Dobija M. (red.), 2014b, Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 10. Dobija M., 2015, Laborism. The Economics Driven by Labor, "Modern Economy", vol. 6, doi:10.4236/me.2015.65056.
 11. Dobija M., Kurek B., 2013, Towards Scientific Economics, "Modern Economy, vol. 4, no. 4, doi:10.4236/me.2013.44033.
 12. Kozioł W., 2007, Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752.
 13. Kozioł W., 2010a, Kształtowanie płac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego [w:] Teoria pomiaru kapitału i zysku, red. M. Dobija, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 14. Kozioł W., 2010b, Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 16.
 15. Kozioł W., 2010c, Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji, rozprawa doktorska, UE w Krakowie, Kraków.
 16. Kurek B., 2008, The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA [w:] General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, red. I. Górowski, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warsaw.
 17. Kurek B., 2011, Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 18. Kurek B., 2012, An Estimation of the Capital Growth Rate in Business Activities, "Modern Economy", vol. 3, no. 4, http://dx.doi.org/10.4236/me.2012.34047.
 19. Mazur M., 1976, Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa.
 20. Renkas J., 2011, Rozmir ekonomicznoji staloji potencijnogo zrostu ta wstanowlennia za ii dopomogoju minimalnoji zarobitnoji platy dla Ukrainy, "Problemy teorii ta metodologii buhalterskogo obliku, kontrolu i analizu. Miżnarodnyj zbirnyk naukowych prac", wypusk 2(20).
 21. Renkas J., 2012a, An Analysis and Assessment of the Minimum Wage in the Economy of Ukraine on the Basis of the Human Capital Theory [w:] Knowledge - Economy - Society. Dilemmas of the Contemporary Management, red. A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek, Cracow University of Economics, Cracow.
 22. Renkas J., 2012b, Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 24.
 23. Stańdo-Górowska H., 2014, Oczekiwania płacowe studentów, a model kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4(928).
 24. Ustawa Ukrainy "O ustaleniu minimum socjalnego oraz płacy minimalnej", http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu