BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwoliński Bartosz (Politechnika Poznańska), Gania Ireneusz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Optymalizacja procesów przemieszczania towarów w firmach kurierskich
Process Optimization Movement of Goods iIn Courier Companies
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 3, s. 24-31, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Dystrybucja, Logistyka, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Koszty logistyki, Badania operacyjne
Distribution, Logistics, Supply Chain Management (SCM), Logistics costs, Operations research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano próbę usprawnienia logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie branży kurierskiej, która umożliwiłaby skrócenie czasu oraz zredukowanie kosztów doręczenia przesyłek. Badania prowadzono na przełomie roku 2015/2016. Rozdział pierwszy zawiera wprowadzenie. Rozdział drugi zawiera analizę literatury i opis metod użytych w projekcie. Trzeci rozdział poświęcony jest analizie procesu przemieszczania przesyłek i określeniu jego etapów krytycznych. W tym rozdziale zaprezentowano także opracowaną propozycję rozwiązania usprawniającego, oraz porównanie jego wyników z sytuacją w firmie. Zbadano także ryzyko wystąpienia błędów podczas procesu wdrożenia rozwiązania. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie pracy oraz wnioski. Analizowanym przedsiębiorstwem jest firma kurierska, znajdująca się w pierwszej dziesiątce największych firm tej branży w Polsce. Danymi wejściowymi do pracy są listy doręczeń kuriera tego przedsiębiorstwa z przeciągu tygodnia roboczego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is an attempt to elaborate an improvement of the distribution logistics subsystem, which would provide decrease of delivery time and cost reduction. Research conducted at the turn of the year 2015/2016. The first chapter contains introduction. The second chapter contains literature analysis and description of method used during work on project. The third chapter is about analysis of parcels transportation process and selection of it's critical stages. This part of chapter includes presentation of suggested improvement and comparisson of this solution and situation found in enterprise. It also contains the analysis of the risk of threats to the implementation process. In the last chapter there are summary and conclusions. The analyzed organization is a courier company, which is placed in top ten companies of polish courier services market. The project in this thesis is based on input data, which is courier delivery lists among the working week. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Beier, F.J., Rutkowski, K. (1995). Logistyka. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
  2. Bendkowski, J., Pietrucha-Pacut, M. (2003). Podstawy logistyki w dystrybucji. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
  3. Czubała, A. (2001). Dystrybucja produktów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  4. Fertsch, M. (red.). (2008). Podstawy logistyki. Poznań: Biblioteka Logistyka.
  5. Fertsch, M. (red.). (2006). Słownik terminologii logistycznej. Poznań: Biblioteka Logistyka.
  6. Gaspars-Wieloch, H., Anholcer, M. (2012). Badania operacyjne z Excelem. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  7. Krawczyk, S. (2001). Metody ilościowe w logistyce przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  8. Niedler, J. (2015). Transport międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  9. Sarjusz-Wolski, Z., Skowronek, C. (2008). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  10. Sikora, W. (red.). (2008). Badania operacyjne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu