BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bezrutczyk Justyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Wpływy z mienia w państwowych jednostkach budżetowych - ujęcie i rozliczenie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, 2016, s. 125-133, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Rachunkowość, Budżet państwa, Jednostka sektora finansów publicznych
Public finance, Accounting, State budget, Public finance sector units
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia stosowanych w opisywanych jednostkach rozliczeń w zakresie oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie mienia będącego w ich dyspozycji lub trwałym zarządzie, jak również przedstawienie problemu wynikającego z braku efektywności ekonomicznej takiego działania. Realizując powyższy cel, odwołano się do dorobku teoretycznego badanej problematyki oraz zebrano materiał empiryczny w rozważanym obszarze. Przedstawione w artykule wyniki badawcze oparto na danych zebranych w toku doświadczenia zawodowego uzyskanego z kilku państwowych jednostek budżetowych funkcjonujących w polskim sektorze finansów publicznych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustowska M., Rup W., Komentarz do planu kont, ODDiK, Gdańsk 2014.
 2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 lutego 2013 r., sygn. 1LPP2/443-1135/12-4/AD.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. z 2013 r., poz. 289 ze zm.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Dz.U. z 2015 r., poz. 1542.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku o towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, Dz.U. z 2015 r., poz. 736.
 7. Rup W., Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, ODDiK, Gdańsk 2013.
 8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.
 9. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.
 10. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 168.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.
 12. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie nr C-42/14.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu