BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Feliks Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Majewska Katarzyna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka z wykorzystaniem metod FTA, ETA i zbiorów rozmytych
Decision Support in Risk Conditions using FTA, ETA, and Fuzzy Sets
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 184-198, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Ryzyko, Proces podejmowania decyzji, Systemy wspomagania decyzji, Zbiory rozmyte
Decision making, Risk, Decision making process, Decision Support Systems (DSS), Fuzzy sets
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Publikacja została sfinansowana ze środków badań statutowych nr 11/11.200.352
Abstrakt
Podejmowanie decyzji to proces, z którym spotykamy się w życiu codziennym. Podjęcie decyzji wymaga gromadzenia i analizy danych, posiadania odpowiednich zasobów wiedzy oraz aktualnych informacji. Proces decyzyjny jest najczęściej procesem trudnym i wieloetapowym. Coraz częściej wykorzystuje się w procesie podejmowania decyzji systemy wspomagania. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zmodyfikowanych metod oceny zagrożeń i ryzyka, a mianowicie FFTA oraz FETA w procesie podejmowania decyzji. Przedstawiono wykorzystanie zbiorów rozmytych w modyfikacji wyżej wymienionych metod do oceny zagrożeń i ich skutków. (abstrakt oryginalny)

Decision-making is the process we use in everyday life. Decision-making process requires gathering and analyzing data, possessing the right knowledge and current information. Decision process is most often a difficult and multistage process. Very often in the decision-making process decision support systems is used. The article presents the possibilities of using modified risk and risk assessment methods, namely FFTA and FETA in the decision-making process. The use of fuzzy sets for risk assessment is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowski, L. A. (2000). Metody sztucznej inteligencji w automatyzacji procesów. Kraków: Politechnika Krakowska.
 2. Feliks, J. (2015). Ocena wartości użytkowej informacji logistycznych w warunkach niepewności oraz turbulentnych zmian otoczenia. W: Witkowski J., Skowrońska A. (red), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu (265-279). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 3. Bukowski, L., Feliks, J. (2005). Application of fuzzy sets in evaluation of failure likelihood. Referat wygłoszony na: 18th International Conference on Systems Engineering ICSEng, Las Vegas, Nevada.
 4. Lin, C. T., Wang, M. J. J. (1997). Hybrid fault tree analysis using fuzzy sets. Reliability Engineering & System Safety, 58(3), 205-213.
 5. Yuhua, D., Datao, Y. (2005). Estimation of failure probability of oil and gas transmission pipelines by fuzzy fault tree analysis. Journal of loss prevention in the process industries, 18(2), 83-88.
 6. Feliks, J., Majewska, K. (2007). Application of fuzzy logic to selection and realization of optimal maintenance tasks, referat wygłoszony: Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science. Vol. 2, 4-6 September 2007, Wrocław, Poland.
 7. Chan, F. T., Kumar, N., Tiwari, M. K., Lau, H. C., Choy, K. L. (2008). Global supplier selection: a fuzzy-AHP approach. International Journal of Production Research, 46(14), 3825-3857.
 8. Huang, D., Chen, T., Wang, M.J.J. (2001). A fuzzy set approach for event tree analysis. Fuzzy Sets and Systems 118(1), 153-165.
 9. Klir, G. J., Yuan, B., Fuzzy sets and fuzzy logic. Theory and Applications. Prentice Hall, 1995.
 10. Nieto-Morote, A., Ruz-Vila, F. (2011). A fuzzy approach to construction project risk assessment. International Journal of Project Management, 29(2), 220-231.
 11. Pachowski, M. (2009). Metody zarządzania jakością W: N. Grzenkowicz (red), Zarządzanie jakością. Metody i instrumenty controllingu jakości (s. 86). Warszawa.
 12. Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information Control 8, 1965.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu