BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świeboda Wioletta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Źródła finansowania i rachunek kosztów publicznych podmiotów leczniczych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, 2016, s. 134-141, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Rachunek kosztów, Źródła finansowania, Jednostka sektora finansów publicznych, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Finansowanie służby zdrowia
Public finance, Cost accounting, Source of financing, Public finance sector units, Health care institution, Health care financing
Abstrakt
Ochrona zdrowia to sektor, który wymaga wysokich nakładów finansowych, których do końca nie da się przewidzieć. Jest ona zagwarantowana każdemu obywatelowi, również ze względu na to, że wpływa na poprawę kondycji zdrowia społeczeństwa. Taki system, który pochłania ogromne środki finansowe, powinien być zasilany z kilku źródeł. Charakterystyczne jest to, że system ten jest ciągle reformowany, jednak w wielu państwach uznawany jest za niewydolny, niewystarczający i stanowi problem współczesnych czasów. Dzieje się tak m.in. dlatego, że zaangażowane środki pieniężne, ich coroczny wzrost na ten cel, nie są adekwatne do ciągle rosnącego zapotrzebowania na usługi zdrowotne. Celem pracy jest zaprezentowanie informacji dotyczących finansowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz przybliżenie pojęcia rachunku kosztów służby zdrowia. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Chluska J., Problemy analizy kosztów w zarządzaniu SPZOZ, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 44 (679), Szczecin 2011.
 2. Kalanda N., Informacje o kosztach podmiotów leczniczych - aspekt decyzyjny i sprawozdawczy, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2011.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji, Dz.U. nr 139, poz. 1140.
 4. Rój J., Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe w działalności szpitala [w:] J. Rój, J. Sobiech (red.), Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 5. Skrzypczak Z., Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publiczny a rynek, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 6. Sobiech J., Wydajność fiskalna i efektywność ekonomiczna instrumentów gromadzenia dochodów przeznaczonych na opiekę zdrowotną [w:] J. Rój, J. Sobiech (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publiczny a rynek, Warszawa 2007.
 7. Szewieczek A., Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011.
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027; ostanie zmiany: Dz.U. z 2009 r., nr 178, poz. 1374.
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591.
 10. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz. 654.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.
 12. http://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/dzialalnosc/finansepubliczne/dyscyplina-finansow-publicznych/podstawowe-zagadnienia (dostęp: 10.01.2016).
 13. http://www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Vademecum 2011. Praca zbiorowa pod redakcją Norberta Tyszki, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2012, (dostęp: 20.11.2012).
 14. http://www.nfz.gov.pl, Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Vademecum 2011, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2011, s. 7, 11; (dostęp: 20.11.2011).
 15. http://www.nzzoz.mz.gov.pl/uploads/static/001_190_Podrecznik_Rachunek kosztow.pdf (dostęp: 09.01.2016).
 16. http://zeszyty.wne.tu.koszalin.pl/images/wydawnictwo/zeszyty/17/07_Beata_Zaleska_te xt.pdf (dostęp: 09.01.2016).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu