BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogaczewski Robert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Tytuł
Wybrane aspekty handlu międzynarodowego na przykładzie Polski i Niemiec
Selected Aspects of International Trade on the Example of Poland and Germany
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 87-100, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Eksport
International trade, Export
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L 21, N10
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Handel międzynarodowy stanowi ważny aspekt we współczesnej gospodarce światowej. Liberalizację handlu oraz postęp technologiczny zaliczać należy do ważniejszych czynników mających wpływ na wzrost dynamiki handlu międzynarodowego. Polski handel zagraniczny wykazuje relatywnie silną koncentrację wokół niewielu państw partnerskich, bez wątpienia jednak najważniejszym partnerem handlowych w zakresie eksportu i importu są Niemcy. Celem niniejszego opracowania jest analiza ważniejszych aspektów handlu międzynarodowego z uwzględnieniem jego miejsca we współczesnej gospodarce. Autor przedstawi czynniki determinujące rozwój handlu międzynarodowego, zwróci również uwagę na współczesne koncepcje handlu zagranicznego. (abstrakt oryginalny)

International trade is an important aspect in present global economy. Trade liberalization and technological progress must be treated as most important factors affecting the growth rate of this kind of trade. Polish foreign trade shows a relatively high concentration around few of the partner countries, but without any doubt the most important trading partner in terms of export and import are Germany. The objective of this dissertation is to analyze selected aspects of the international trade on the example of Poland and Germany. The purpose of this paper is to analyze the most important aspects of international trade taking into consideration its place in the modern economy. The author will present the determinants of the development of international trade, and will also draw attention to the modern concepts of foreign trade. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk T., (2000), Instrumenty wspierania eksportu, kredyty i ubezpieczenia, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 2. Budnikowski A., (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 3. Chrzan M., Michalczyk W., (2012), Narzędzia regulacji w handlu zagranicznym [w:] Rymarczyk J. (red.), Handel zagraniczny, Organizacja i technika, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 4. Czech-Winkelmann S., (2008), Exportieren, kooperieren oder Direktinvestitionen - alternative Marktstrategien [w:] Czech-Winkelmann S., Kopsch A. (red.), Handbuch International Business. Strategie, Praxis, Fallbeispiele, Wydawnictwo Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 5. Drozdowska-Jantoń E., (2004), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań.
 6. Dudziński J., (2015), Uwagi o terms of trade we współczesnym handlu międzynarodowym [w:] Nakonieczna-Kisiel H., Gryczka M. (red.), Gospodarka regionalna i międzynarodowa - tom 1, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41, Wydawnictwo US, Szczecin.
 7. Dudziński J., (2010), Handel zagraniczny - zagadnienia wstępne [w:] Dudziński J. (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 8. Foltyński Z., (1970), Teoria handlu międzynarodowego, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 9. Krugman P. R., Obstfeld M., (1997), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 10. Główny Urząd Statystyczny, (2014), Rocznik Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 11. Roczniki branżowe, (2014), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 12. Rymarczyk J., (2010), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 13. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 14. Statistisches Bundesamt, (2014).
 15. Szulce H., (2008), Handel zagraniczny [w:] Szulce H. (red.), Ekonomika handlu, cz. 2, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.
 16. Świerkocki J., (2004), Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 17. Wyżnikiewicz B., (2014), Współpraca gospodarcza Polska - Niemcy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.021
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu