BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nucińska Joanna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Uwarunkowania pomiaru efektywności finansowania edukacji - zarys problemu
Conditions for Measuring the Efficiency of Education Funding: an Outline of the Problem
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 103-117, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Finansowanie oświaty, Rachunek kosztów działań, Budżet zadaniowy
Education, Financing of education, Activity Based Costing (ABC), Task budget
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I22, H75, H83
streszcz., summ.
Abstrakt
Ze względu na znaczenie i korzyści płynące z edukacji nie tylko dla jej indywidualnych uczestników, ale także dla społeczności (od skali lokalnej aż po wymiar globalny) władze państw przyjmują na siebie obowiązek jej pełnego lub częściowego finansowania ze środków publicznych, co nie wyklucza wydatków prywatnych. Kluczowym problemem ekonomiki edukacji jest analiza efektywności tego finansowania poprzez określenie relacji efektów do nakładów. Niniejsze opracowanie przedstawia zarys problematyki pomiaru efektywności finansowania usług edukacyjnych (szczególnie: ze źródeł publicznych) na podstawie krytycznego przeglądu literatury oraz wyników własnych dotychczasowych analiz. Autorka prezentuje oryginalną koncepcję badań nad efektywnością finansowania edukacji (planowane kierunki, zakres, hipotezy i metody), zapowiadając jednocześnie cykl publikacji dotyczący uwarunkowań jej pomiaru.(abstrakt oryginalny)

Due to the significance and benefits of education for individual participants and communities (both in the local and global dimension), state authorities commit themselves to full or partial public funding, which does not exclude private spending. The key issue for the economics of education is to analyse the efficiency of education funding by defining a relationship between effects and expenditures. This paper outlines the problems of measuring the efficiency of education funding (from public funds in particular) based on a critical literature review and the results of the author's previous analysis. The author presents an original concept of research into the efficiency of education funding (intended direction, scope, hypotheses and methods), announcing a series of publications about the conditions for its measurement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. FILAS J. (2012), Proces budżetowy w oświacie, [w:] Finansowanie oświaty, M. Herbst (red.), Wydawnictwo ICM, Warszawa.
 2. HERBST M., HERCZYŃSKI J., LEVITAS A. (2009), Finansowanie oświaty w Polsce - diagnoza, dylematy, możliwości, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 3. JEŻOWSKI A. J. (2015), Selected Predicates of the Economics of Education of Lower Secondary Schools in Poland: Contemporary Challenges, Instytut Badań w Oświacie, Wrocław - Sopot.
 4. KŁOBUSZEWSKA M., ROKICKA M. (2014), Koszty kształcenia ponadgimnazjalnego z perspektywy gospodarstw domowych, [w:] Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej, SZTANDERSKA U., DROGOSZ-ZABŁOCKA E. (red.), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 5. KOPAŃSKA A., DROGOSZ-ZABŁOCKA E. (2014), Publiczne wydatki na edukację ponadgimnazjalną i policealną, [w:] Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej, SZTANDERSKA U., DROGOSZ-ZABŁOCKA E. (red.), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 6. KOPAŃSKA A., SZTANDERSKA U. (2013), Publiczne wydatki na edukację, [w:] Koszty edukacji od przedszkola do gimnazjum, SZTANDERSKA U. (red.), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 7. KOSAKOWSKA J., STĘPNIOWSKI A. (2014), Finansowanie nauki zawodu u pracodawcy. Przykład rzemiosła w Polsce, [w:] Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej, SZTANDERSKA U., DROGOSZ-ZABŁOCKA E. (red.), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 8. LUBIŃSKA T., STRĄK T., PLATONOFF A. L., BĘDZIESZAK M., GODEK M. (2009), Budżet zadaniowy w Polsce - istota, struktura, metodyka, [w:] Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, LUBIŃSKA T. (red.), Difin, Warszawa.
 9. MIELCAREK J. (2007), Ogólny model jednoetapowy a Time-Driven ABC, Wydawnictwo Target, Poznań.
 10. MIELCAREK J. (2005), Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów - koncepcji ABC i ABM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 11. OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, http:// dx.doi. org/10.1787/eag-2016-en.
 12. POLCYN J. (2017), Edukacja jako dobro publiczne - próba kwantyfikacji, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, http://dx.doi.org/10.14595/001.
 13. ROKICKA M., SZTANDERSKA U. (2013), Wydatki gospodarstw domowych na edukację, [w:] Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej, SZTANDERSKA U., DROGOSZ-ZABŁOCKA E. (red.), Warszawa.
 14. STRĄK T. (2012), Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 15. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., tj. Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.
 16. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., tj. Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.
 17. WEISBROD B.A. (1971), External Effects of Investment In Education, [w:] Economics of education: selected readings, Vol. 1, ed. M. Blaug, Penguin Books, Harmondsworth.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu