BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lekunze Joseph Nembo (School of Business and Governance, North-West University, South Africa), Luvhengo Usapfa (Taung Agricultural College, South Africa), Shoko Rangarirai Roy (University of Limpopo, South Africa)
Tytuł
Structural Analysis of Minimum Wage Rates, Unemployment and Food Prices of Farm Workers in South Africa: Co-Integration Approach
Analiza strukturalna poziomów wynagrodzenia minimalnego, bezrobocia oraz cen żywności wśród pracowników rolnych w Afryce Południowej - podejście kointegracyjne
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 577-590, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Bezrobocie na wsi, Płaca minimalna, Ceny żywności
Unemployment, Unemployment in rural area, Minimum wage, Food prices
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Afryka Południowa
South Africa
Abstrakt
W niniejszym artykule zbadano krótko- oraz długookresowy wpływ wzrostu wynagrodzenia minimalnego pracowników rolnych w Afryce Południowej na bezrobocie strukturalne oraz wzrastające ceny żywności. W celu ustalenia związku między zmiennymi wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona. Z analizy wynika, że istnieje ujemna korelacja (-0,651) między poziomem wynagrodzenia a zatrudnieniem wśród pracowników rolnych. Korelacja dodatnia (0,021) zaistniała za to pomiędzy wzrostem poziomu wynagrodzenia (W) a cenami żywności (Fp). Nie stwierdzono związku (0,001) pomiędzy zatrudnieniem a cenami żywności (Fp). Następnie posłużono się analizą kointegracji, by określić krótko- i długookresowe relacje przyczynowe. Okazało się, że płace miały pozytywny i istotny (0,453) wpływ na bezrobocie strukturalne wśród pracowników rolnych. Bezrobocie było elastyczne w stosunku do płac w długim okresie i nieelastyczne w krótkim okresie. Długookresowa kointegracja ukazała wzrost bezrobocia w rolnictwie (L) oraz wzrost cen żywności (Fp) (1,168), natomiast krótkookresowa ujawniła istotny parametr korekty błędem (ECT) z przewidywanym punktem początkowym na poziomie 41,9% dostosowań zmiennych do równowagi długookresowej rocznie. Analiza strukturalna potwierdziła nieelastyczny popyt na podstawową żywność. W artykule zaleca się subsydiowanie pracowników rolnych przez rząd przez zastosowanie technologii zmniejszających koszty, a także rozwój umiejętności pracowników w zakresie technologii zmniejszających koszty. (abstrakt oryginalny)

This paper examines the short- and long- term effects of increasing minimum wage rates for farm workers in South Africa on structural unemployment and rising food prices in the economy. The Pearson correlation model was used to establish association between variables. Analysis found a negative association (-0.651) between wage rate and employment of farm workers, while a positive (0.021) association was found to exist between wage rate (W) increases and food prices (Fp). No association (0.001) was found between employment and food prices (Fp). Co-integration was further employed to determine the short-term and long-term relationships, and the analysis found wages to have a positive and signifi cant (0.453) eff ect on structural unemployment of farm workers. Unemployment was observed to be wage elastic in the long term and wage inelastic in the short term. The long-term relationship showed increasing unemployment in agriculture (L) and rising food prices (Fp) (1.168), while the short-term relationship showed a signifi cant error correction coeffi cient (ECT) with an expected starting point of 41.9% adjustment rate towards long-term equilibrium within a year. Structural analysis confi rmed an inelastic demand for basic food. The study suggest government subsidies to farmers through cost-cutting technologies and farm worker's skills development on the use of these technologies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alemu, Z. G., Oosthuizen, K., van Schalkwyk, H. D. (2003). Grain-supply response in Ethiopia: Anerror-correction approach. Agrekon., 42(4), 389-404.
 2. Aaronson, D. (2001). Price Pass-through and the Minimum Wage. Rev. Econ. Stat., 8(3), 158-169.
 3. Aaronson, D., French, E., Sorkin, I., Michigan, U. (2015). Industry Dynamics and the Minimum Wage: A Putty-Clay Approach. Federal Reserve Bank of Chicago.
 4. BFAP (2008). Bureau for Food and agricultural policy Farm sectorial determination in South Africa, agricultural wage data.
 5. Card, D. E., Krueger, A. B. (1995). Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage. Princeton: Princeton University Press.
 6. Choudhry, T. (1995). Long-run money demand function in Argentina during 1935-1962: Evidence from cointegration and error correction models. Applied Econ., 27, 661-667.
 7. DAFF (2013). Abstract of Agricultural Statistics. Retrieved Aug 20th 2013 from: http://www.nda.agric.za/docs/statsinfo/Abstact2013.pdf.
 8. DOL (2013). Department of labour website. Retrieved Aug 6th 2013 from: www.labour.gov.za/.../basic-guide-to- minimum-wages-farm-workers.
 9. ECC (2013). Report of the employment conditions commission to the minister of labour of the farm worker sector, South Africa.
 10. Engle, R. F., Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation and testing. Econometrica, 55, 251-276.
 11. Finn, A. (2015). A National Minimum Wage in the Context of the South African Labour Market. National Minimum Wage Research Initiative Working Paper no. 1. Johannesburg: University of the Witwatersrand.
 12. Freeman, R. B. (2009). Labor regulations, unions and social protection in developing countries: market distortions or efficient institutions? (No.w14789). National Bureau of Economic Research.
 13. Frye, J., Gordon, R. J. (1981). Government Intervention in the Inflation Process: The Econometrics of "Self-inflated Wounds". Am. Econ. Rev., 71(2), 288-294.
 14. Gibson, B., Van Seventer, D. (2000). Real wages, employment and macroeconomic policy in a structuralist model for South Africa. J. Afr. Econ., 9(4), 512-546.
 15. Hallam, D., Zanoli, R. (1993). Error Correlation Models and Agricultural Supply Response. Eur. Rev. Agric. Econ., 20(2), 151-166.
 16. ILO (2015). Global Wage Report, 2014/5: Wages and Income Inequality, ILO Geneva. Retrieved July 12th 2016 from: http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/lan...
 17. LDA (2012). Limpopo Department of Agriculture, farmer register statistical report. Retrieved July 22nd 2014 from: http://www.lda.gov.za/docs/statsinfo/FarmRegPilotStudy.
 18. Lee, C., Schluter, G., Brian, O. (2008). Minimum wage and food prices: an analysis of price pass-through effects. Int. Food Agribus. Manag. Rev., 3(2000), 111-128.
 19. Lemos, S. (2003). Robust Quantification of Minimum Wage Eff ects on Wages and Employment Using a New Data Set - A Menu of Minimum Wage Variables. UCL Working Paper.
 20. Machin, S., Manning, A., Rahman, L. (2003). Where the Minimum Wage Bites Hard: Introduction of Minimum Wages to a Low Wage Sector. J. Eur. Econ. Assoc., Inaug. Issue, 154-180.
 21. MacLeod, C. (2015). Measuring the impact of a National Minimum Wage. National Treasury, October.
 22. MaCurdy, T., McIntyre, F. (2001). Winners and Losers of Federal and State Minimum Wages. Empl. Polic. Inst. Found. Pap., 6.
 23. Maddala, G. S. (1992). Introduction to Econometrics. 2nd ed. New York: Macmillan Publishing Com.
 24. McKay, A., Morrisey, O., Vaillant, C. (1999). Aggregate supply response in Tanzanian agriculture. J. Int. Trade Econ. Dev., 8, 107-123.
 25. Meer, J., West, J. (2013). Effects of the minimum wage on employment dynamics (No. w19262). National Bureau of Economic Research.
 26. Olujenyo, F. O. (2008). The determinants of agricultural production and profitability in Akoko Land, Ondo-state, Nigeria. J. Soc. Sci., 4(1), 37-41.
 27. Onaran, Ö., Galanis, G. (2013). Is aggregate demand wageled or profit-led? A global model. In: M. Lavoie, E. Stockhammer (Eds.), Wage-led Growth: An Equitable Strategy for Economic Recovery (p. 71-99). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 28. Pauw, K., Leibbrandt, M. (2012). Minimum wages and household poverty: general equilibrium macro-micro simulations for South Africa. World Dev., 40(4), 771-783.
 29. Plosser, C. I., Schwert, G. W. (1978). Money, income and sunspots: Measuring economic relationships and the effects of differencing. J. Monet. Econ., 4, 637-660.
 30. Rao, B. B. (2007). Cointegration for the Applied Economics (p. 3-11), 2nd ed. New York, USA: Palgrave Macmillan.
 31. SARB (2012). The South African Reserve Bank bulletin. Retrieved Aug 19th 2013 from: www.resbank.co.za/Lists/.../5608/01Full%20Quarterly%20Bulletin.
 32. Schutjer, D., Wayne, A., Marlin, G., van der Veen, J. (1976). Economic constraints on agricultural technology adoption in developing nations. USAID-AE and RS. August Publication No. 124.
 33. Sorkin, I. (2015). Are there long-run effects of the minimum wage? Rev. Econ. Dyn., 18(2), 306-333.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.84
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu