BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Jacek (Uniwersytet SWPS w Warszawie), Kakareko Ksenia (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część pierwsza
Journalism genre as a determinant of the journalistic responsibility. Selected legal aspects. Part one
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 3 (70), s. 61-72, Bibliogr. 11 poz.
Media Studies
Słowa kluczowe
Dziennikarstwo, Plagiat, Dobra osobiste, Godność człowieka
Journalism, Plagiarism, Personal rights, Human dignity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z punktu widzenia prawa, kwestia przynależności danego przekazu do któregokolwiek z gatunków dziennikarskich bądź literackich nie ma szczególniejszego znaczenia. Przekaz dziennikarski, niezależnie od tego, w ramach jakiego gatunku się mieści, może narazić twórcę na odpowiedzialność karną bądź cywilną. Nie można także zapominać o odpowiedzialności dyscyplinarnej, chociaż wyegzekwowanie przestrzegania kodeksów etycznych jest niezwykle trudne, o ile wręcz niemożliwe. Dziennikarze nie powinni także zapominać o wymogach wynikających z treści prawa autorskiego i wystrzegać się popełnienia plagiatu. Ważne jest również przestrzeganie przez nich prawa do autoryzacji, chronienie czci i godności innych osób. (abstrakt oryginalny)

From a legal point of view, assignment of a message to any of the journalistic or literary genres does not matter. Journalistic material, whatever genre it is, may expose the writer to criminal or civil liability. Disciplinary liability can't be forgotten, although enforcing compliance with ethical codes is extremely diffi cult (if not impossible). Journalists should also not forget about the requirements of copyright and to avoid plagiarism. It is important to respect the right to authorize, to protect the honor and dignity of the concerned persons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011.
 2. Błeszyński J., Wątpliwości dotyczące pojęcia plagiatu [w:] Dziennikarz, utwór, prasa. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof. dr hab. Bogdana Michalskiego, red. T. Kononiuk, Warszawa 2014.
 3. Mozgawa M., Prawnokarne aspekty prawa autorskiego i praw pokrewnych [w:] System prawa karnego, red. A. Marek; tom 11, Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, red. M. Bojarski, Warszawa 2014.
 4. Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej, "Państwo i Prawo" 2012, z. 3.
 5. Sieńczyło-Chlabicz J., Autoplagiat a wolność badań naukowych i ogłaszanie ich wyników [w:] Dziennikarz, utwór, prasa. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof. dr. hab. Bogdana Michalskiego, red. T. Kononiuk, Warszawa 2014.
 6. Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa-Poznań 2000.
 7. Sobczak J., Manowce i złudzenia normatywnej etyki dziennikarskiej [w:] Etyka w mediach. Wybrane problemy teorii i praktyki, vol. 1, red. R. Kowalczyk, W. Machura, Poznań 2009.
 8. Sołtysiak G., Plagiat. Zarys problemu, Warszawa 2009.
 9. Szewc A., Plagiat, "Monitor Prawniczy" 1966, nr 2.
 10. Wojnicka E., Ochrona autorskich dóbr osobistych, Łódź 1997.
 11. Ustawa o prawie autorskim. Komentarz, wyd. 2, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu