BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozyra Cyprian (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Zmyślona Beata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Pomiar postawy wobec wojny w Iraku
The Measurement of Attitude to the War in Iraq
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1036, s. 247-267, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
Słowa kluczowe
Wojna w Iraku 2003, Postawy społeczne, Badanie opinii
War in Iraq in 2003, Social attitudes, Opinion research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pomiaru postawy studentów wobec wojny w Iraku z zastosowaniem istniejącej metodologii pomiaru postaw wobec zjawisk społecznych, w której wykracza się poza zwykłe podawanie odsetka osób zajmujących określoną postawą. Do pomiaru wykorzystano dwa typy skal pomiarowych (Guttmana i Likerta) oraz dokonano porównania wyników. Pomiar polega na przypisywaniu obiektom liczb, odzwierciedlających natężenie badanych cech. Aby proces przypisywania liczb można było nazywać pomiarem, powinien on spełniać określone warunki. (fragment tekstu)

The article presents results of measurement of attitude toward the war in Iraq among students of Wroclaw University of Economics. Students were surveyed three times - before, during and after the war. The measurement was accomplished with existing psychometric methodology. Two measurement scales were applied - Guttman type cumulative scale and Likert type summative scale. Results of measurements have shown that there were initially among students more opponents then proponents, but in the course of time proponents prevailed. Women, at all stages, were against the war to larger extent than men were. Utility of attitude measurement methods was demonstrated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. DeVellis R.F., Scale Development. Theory and Application, SAGE, Newbury Park, 1991.
  2. Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 1999.
  3. Nunnaly J.C., Bernstein I.H., Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York 1994.
  4. Ostasiewicz W., Istota pomiaru statystycznego, [w:] Pomiar statystyczny, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2003.
  5. Rusnak Z., Analiza czynnikowa, [w:] Statystyczne metody analizy danych (wyd. 2), red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 1999.
  6. Rusnak Z.: Problemy badań ankietowych, [w:] Metody ilościowe w ekonomii, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu