BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusnak Zofia (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Kośny Marek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ zmiany skali ekwiwalentności na rozkład dochodów i wydatków ekwiwalentnych
Impact of Changes in Equivalence Scales on Distribution of Equivalent Incomes and Expenditure
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1036, s. 268-289, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
Słowa kluczowe
Rozkład dochodów, Ubóstwo, Wyniki badań
Income distribution, Poverty, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest natomiast określenie wpływu zastosowania zarówno oryginalnej, jak i zmodyfikowanej skali OECD, na kształt i parametry rozkładu dochodów i wydatków. Według bowiem zaleceń sformułowanych przez EUROSTAT, przy obliczaniu poziomu dochodów tak dla krajów kandydujących, jak i dla krajów członkowskich, powinna być stosowana zmodyfikowana skala OECD. Wydaje się zatem zasadne podejmowanie próby odpowiedzi na pytanie, które z parametrów statystycznych opisujących rozkład dochodów gospodarstw domowych i w jaki sposób reagują na zmianę skali ekwiwalentności OECD z oryginalnej na zmodyfikowaną oraz jaki wpływ ma zmiana tej skali na ocenę podstawowych aspektów ubóstwa - jego zasięgu i głębokości. Analiza wyników badań, dotyczących zasięgu i głębokości ubóstwa (czyli podstawowego obszaru zastosowań wydatków ekwiwalentnych), prowadzonych przez GUS pozwala stwierdzić, że wśród czynników społeczno-ekonomicznych, mających wpływ na zróżnicowanie zasięgu ubóstwa, do najważniejszych należą: liczba osób w rodzinach, typ biologiczny rodziny, główne źródło dochodu oraz miejsce zamieszkania. Dlatego do zaprezentowania wyników dalszych analiz, dotyczących wpływu zmiany skali ekwiwalentności, wybrany został jeden z tych czynników - miejsce zamieszkania. (fragment tekstu)

One of consequences of the integration of Poland with European Community are adjustments in the field of public statistics, that are to be made in accordance to guidelines of EUROSTAT. Particularly, Central Statistical Office of Poland has to replace the original OECD scale (0,7/0,5), that is still in use in Poland, with the so called modified OECD scale (0,5/0,3). In this context, the aim of the paper is an analysis of impact, that changes in employed scales have on distribution of equivalent incomes and expenditure and on the estimates of poverty extent. Presented results indicate an existence of considerable relationship between these factors. Despite the fact, that the differences in spread, asymmetry and concentration seemed to be much lower then in case of average measures, their influence on the poverty estimates turned out to be quite significant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Betti G., Nonparametric Equivalence Scales with Application to Poland, Department of Statistics' Research Report No. 49, LSE, London 1999.
 2. Blundell R., Lewbel A., The Information Content of Equivalence Scales, "Journal of Econometrics", 1991 nr 50.
 3. Buhmann В., Rainwater L., Schmaus G., Smeeding Т., Equivalence Scales, Wellbeing, Inequality and Poverty: Sensitivity Estimates across Ten Countries using the Luxembourg Income Study Database, "Review of Income and Wealth" 1988, nr 34.
 4. Deaton A., Muellbauer J., Economics and Consumer Behavior, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
 5. Elteto O., Havasi E., Impact of Choice of Equivalence Scale on Income Inequality and on Poverty Measures, 27th General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth, Stockholm, Sweden, 18-24 August 2002.
 6. Figini P., Inequality Measures, Equivalence Scales and Adjustment for Household Size and Composition, 25th General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth, Cambridge, England, 23-29 August 1998.
 7. Jorgenson D.W., Aggregate Consumer Behavior and the Measurement of Social Welfare, "Econometrica" 1990, nr 58.
 8. Kot S.M., Ekonometryczne modele dobrobytu, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 9. Lambert P.J., The Distribution and Redistribution of Income. A Mathematical Analysis, Manchester University Press, Manchester-New York 2001.
 10. Nelson J., Methods of Estimating Household Equivalence Scales: an Empirical Investigation, "Review of Income and Wealth" 1992, nr 38.
 11. Panek Т., Podgórski J., Szulc A., Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru, Monografie i Opracowania nr 453, SGH, Warszawa 1999.
 12. Poliak R.A., Wales T.J., Welfare Comparisons and Equivalence Scales, "American Economic Review", 1979, nr 69.
 13. Sfera ubóstwa w Polsce (w świetle badań z 1997 r.), GUS, Warszawa 1998.
 14. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Przygotowanie GUS do prezentowania wskaźników społecznego wykluczenia proponowanych przez Unią Europejską, "Polityka Społeczna", 2002, nr 11-12.
 15. Szulc A., Skale ekwiwalentności w pomiarze dobrobytu gospodarstw domowych, "Polityka Społeczna", 1995, nr 8.
 16. Warunki życia ludności w 2001 r., Departament Warunków Życia GUS, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu