BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Jan (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Empiryczna analiza dokładności wybranych metod prognozowania brakujących danych sezonowych dla luk niesystematycznych
Empirical Analysis of Efficiency of Selected Forecasting Methods for Seasonal Missing Data for Nonsystematic Gaps
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1036, s. 290-296, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Metody prognozowania
Forecasting, Forecasting methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokładność prognoz jednego z modeli hierarchicznych okazała się wyższa od dokładności prognoz otrzymanych na podstawie predyktorów opartych na modelach z wielomianem trygonometrycznym. Jednak dopiero po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań tego rodzaju dla wielu zmiennych, charakteryzujących się odmiennym przebiegiem natężenia wahań sezonowych oraz liczbą i rodzajem luk, będzie możliwe sformułowanie wniosków natury ogólniejszej. (fragment tekstu)

The paper deals with missing data forecasting in economic time series with seasonal fluctuations. An empirical example which allows to compare the described methods concerns production costs for construction materials. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., Hierarchiczne modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi. Budowa. Estymacja. Prognozowanie, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, AE, Kraków 2002.
  2. Zawadzki J. (red.), Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji, Monografie i Opracowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
  3. Zawadzki J. (red.), Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregu czasowego w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi, AR, Szczecin 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu