BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Elżbieta
Tytuł
Rola analizy ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw transportowych
The Role of Economic Analysis in the Decision-Making of Transport Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 63, s. 9-24, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, cz. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo transportowe, Proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, Podejmowanie decyzji, Analiza ekonomiczna
Transport company, Decision-making process in the enterprise, Decision making, Economic analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja roli analizy ekonomicznej w procesach decyzyjnych współczesnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw transportowych.(abstrakt oryginalny)

The optimal solution to many problems of decision-making in the modern enterprise is dependent on the use of economic analysis, providing varying degrees of aggregated, processed and verified information. Economic analysis is seen as an essential tool in the planning and implementation of activities and making optimal decisions by the management. Using signals from the market allows companies to adapt to changes in the environment, identifying business risks and design solutions. It plays an important role in the system of early warning about the risks of doing business. Economic analysis is used at all levels of decision-making areas both short-term (operating) and long term (strategic). Contemporary challenges and market conditions indicate that the economic analysis is the basic tool to support decision making in the areas of business development, competitiveness, innovation and sustainable development (implementation of corporate social responsibility). This article aims to identify the role of economic analysis in decision-making processes of modern enterprises with particular emphasis on the situation of transport companies.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz E., Uwarunkowania finansowe rozwoju mikroprzedsiębiorstw transportowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2010, nr 36.
 2. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jarzemowska, PWE, Warszawa 2013.
 3. Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, red. G. Łukasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 4. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T, Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 5. Bławat F, Podstawy analizy ekonomicznej. Teorie, przykłady, zadania, CeDeWu, Warszawa 2016.
 6. Decyzyjne systemy zarządzania, red. J. Kisielnicki, J. Turyna, Difin, Warszawa 2012.
 7. Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 8. Koniunktura gospodarcza. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2015 r, GUS, Warszawa 2015.
 9. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000.
 10. Niedźwiedziński M., Przedsiębiorstwo jako system informacyjny, WSiP Warszawa 1992. Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, red. J. Żurek, PWE, Warszawa 2016.
 11. Rolbiecki R., Kondycja ekonomiczna sektora TSL w Polsce w warunkach globalnej dekoniunktury gospodarczej, "Współczesna Gospodarka" 2012, t. 3, nr 2.
 12. Szot-Gabryś T, Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2013.
 13. Transport, Nowe wyzwania, red. K. Wojewódzka-Król, E. Załoga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 14. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób prowadzących księgi rachunkowe wg sekcji PKD, GUS, Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu