BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudzińska-Baryła Renata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Teoria prospektów i jej wykorzystanie w wyborze decyzji inwestycyjnej
Prospect Theory and Its Application in Selecting Investment Decision
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 42-50, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Słowa kluczowe
Prospekt emisyjny, Decyzje inwestycyjne, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Prospectus, Investment decisions, Investment decisions making
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy zaproponowano sposób wykorzystania koncepcji teorii prospektów do oceny walorów. Założono, że każdy walor jest wariantem decyzyjnym z trzema możliwymi wynikami: średnią stopą zysku z wartości dodatnich, średnią stopą zysku z wartości ujemnych oraz zerową stopą zysku. Dla każdego wyniku oszacowano jego prawdopodobieństwo. Na podstawie tych danych obliczono wartości prospektów. Na podstawie obliczonych stóp zysku, współczynników zmienności oraz wartości prospektów utworzono trzy rankingi. Dla porównania utworzono trzy portfele o równych udziałach, których składnikami były walory o największej stopie zysku, o najmniejszym współczynniku zmienności oraz o największej wartości prospektu. Dla badanego okresu portfel złożony z walorów o największej wartości prospektu przyniósł dla większości badanych dni najwyższą stopę zysku. Koncepcja teorii prospektów może więc być wykorzystywana jako alternatywne narzędzie służące do oceny decyzji inwestycyjnych. (fragment tekstu)

In the decision theory there are many different assumptions aiding in risky situations. One of such assumptions is prospect theory. It respects subjective appraisal of the value of outcome and its probability. The value function has the "s" shape and reflects changeable attitude to risk taking. In this work there will be compared portfolios created from shares quoted on the Polish stock exchange, which were the best in rankings by expected rate of return, variability coefficient and value of prospect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Expected Utility Hypotheses and the Allais' Paradox, red. M. Allais, O. Hagen, Reidel Publishing Company, Dordrecht 1979.
  2. Bernoulli D., Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, "Econometrica" 1954 vol. 22 (English translation).
  3. Friedman M., Savage L.J., The Utility Analysis of Choices Involving Risk, "Journal of Political Economy" 1948 vol. 56, s. 279-304.
  4. Jensen N.E., An Introduction to Bernoullian Utility Theory, "Swedish Journal of Economics" 1967, s. 163-183.
  5. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, "Econometrica" 1979 vol. 47, s. 263-291.
  6. Markowitz H., The Utility of Wealth, "Journal of Political Economy" 1952 vol. 60, s. 151-158.
  7. Schoemaker P.J.H., The Expected Utility Model: Its Variants, Purposes, Evidence and Limitations, "Journal of Economic Literature" 1982 vol. 20, s. 529-563.
  8. Starmer C., Developments in Non-expected Utility Theory: The Hunt for a Descriptive Theory of Choice under Risk, "Journal of Economic Literature" 2000 vol. 38, s. 332-382.
  9. Tversky A., Kahneman K., Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty, "Journal of Risk and Uncertainty" 1992 vol. 5, s. 297-323.
  10. von Neumann J., Morgenstern О., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton 1944.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu