BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaspars Helena (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Optymalna lokalizacja obiektów
Optimal Facilities' Location
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 51-64, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Słowa kluczowe
Modele lokalizacji, Gospodarka przestrzenna
Location models, Spatial economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę konstruowania modeli pozwalających wyznaczyć optymalny zestaw obiektów, o z góry ustalonej lokalizacji, które powinny być uruchomione, aby zysk globalny ich właściciela był maksymalny. Problem jest na tyk złożony, iż powinien on być również przeanalizowany w ujęciu dynamicznym 5 uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników i relacji pomiędzy nimi. Ze względu na niemożność precyzyjnego ustalenia poziomu parametrów omówionych modeli, dalsza analiza mogłaby iść w kierunku wersji stochastycznej. Parametry zastąpiono by zmienną losową o znanym rozkładzie prawdopodobieństwa, a przykładem celu inwestora mogłaby być maksymalizacja oczekiwanego zysku przy ryzyku, mierzonym semiodchyleniem, nie większym od zadanego poziomu, lub maksymalizacja oczekiwanego zysku przy założeniu, że prawdopodobieństwo tego, iż nie będzie on niższy, nie będzie mniejsze od z góry przyjętego. (fragment tekstu)

The paper presents several optimization models concerning the location of a chain of facilities which belong to one proprietor. Therefore, the models' goal consists in maximizing his total profit and not the gain of each facility separately. On one hand, the formulated models are partially based on Lösch's, Isard's and Christaller's theories. On the other hand, the author shows their connection with some operations research's areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw, MD 77, wydanie drugie, AE, Poznań 2000.
 2. Christaller W., Die Zentrallen Orte in Süddeutschland, Jena 1933.
 3. Domański R., Gospodarka przestrzenna, wydanie drugie, PWN, Warszawa 1993.
 4. Ekonometria i badania operacyjne, red. B. Guzik, MD 51, AE, Poznań 1999.
 5. Hotelling H., Stability in Competition, "Economic Journal" 1929 vol. 39.
 6. Isard W., Metody analizy regionalnej, PWN, Warszawa 1965.
 7. Lloyd P.E., Dicken P., Location in Space: A Theoretical Approach to Economic Geography, Harper and Row Publishers, New York-Evanston-San Francisco-London 1972.
 8. Lösch A., Gospodarka przestrzenna, PWE, Warszawa 1961.
 9. Maradon J.C., Auslandsinvestitionen. Rämliche Verteilung und rämliche Auswirkung von ausländischen Industrieansiedlungen in Belgien, Frankreich, Süditalien und in der Bundesrepublik Deutschland. Ferdinand Schöning, Paderborn 1983.
 10. McCarty H., Lindberg J.B, Wprowadzenie do geografii ekonomicznej, PWN, Warszawa 1969.
 11. Sadahiro Y., Spatiotemporal Analysis of the Distribution of Urban Facilities in Terms of Accessibility, "Papers in Regional Science" 2005 vol. 84, nr 1, s. 61-84.
 12. Samuelson W.F., Marks S. G., Ekonomia menedżerska (tłum. R. Rapacki), PWE, Warszawa 1998.
 13. Stevens В.H., An Application of Game Theory to a Problem in Location Strategy, Papers and Proceedings of the Regional Science Association, t. 7, 1961.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu