BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydzkowski Włodzimierz, Rolbiecki Ryszard
Tytuł
Kondycja finansowa przewoźników drogowych w Polsce
Financial Standing of Road Carriers in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 63, s. 25-39, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, cz. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo transportowe, Transport drogowy, Rozwój zrównoważony transportu, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa
Transport company, Road transport, Sustainable development of transport, Estimation of enterprises financial condition, Enterprise finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ważną rolę w procesie kształtowania efektywności ekonomicznej w zrównoważonym rozwoju gospodarki odgrywa transport drogowy. Jak wynika z doświadczeń, to ta gałąź transportu w największym stopniu odpowiada za realizację potrzeb transportowych. W tym świetle celem artykułu jest przedstawienie kondycji finansowej przedsiębiorstw transportu drogowego w Polsce. Jednak ze względu na ograniczony zakres rejestracji wyników finansowych przedsiębiorstw transportu drogowego przez GUS, badania te przeprowadzono w odniesieniu do podmiotów, w których liczba zatrudnionych wynosiła powyżej 49 osób.(abstrakt oryginalny)

The article presents financial standing of Polish road transport companies, in which there are more than 49 employees. The research results show that currently road carriers in Poland reach only an acceptable level of profitability. However, it is possible that the level of profitability may even deteriorate in time. Low financial efficiency of the companies in road transport industry may become a serious problem in the proces of implementing environment-friendly solutions and eventually may become a barier to sustainable transport development and to national economy as a whole.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiak C., Brakuje 100 tys. kierowców, "Polska Gazeta Transportowa" 2016, nr 46.
 2. Banasiak C., Niemiecka płaca minimalna a prawo unijne, "Polska Gazeta Transportowa" 2016, nr 5.
 3. Bank Danych Lokalnych. Finanse przedsiębiorstw, stat.gov.pl.
 4. Bołtryk M., Potrzeba 100 tys. szoferów, "Puls Biznesu" 2016, nr 215.
 5. Bołtryk M., Upadek na życzenie, "Puls Biznesu" 2016, nr 8.
 6. Czaja S., Nowe kategorie ekonomiczne w teorii zrównoważonego i trwałego rozwoju [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 7. Czajkowska A., Kredytowanie przedsiębiorstw indywidualnych. Specyfika, procesy polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 8. Florczak W., Rozwój zrównoważony a długookresowy wzrost gospodarczy. Alternatywa czy koniunkcja? [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 9. Goods road transport enterprises, by number of employees, Eurostat, ppsso.eurostat.ec.euro- pa.eu/nui/submitViewTableAction.do [dostęp: 21.10.2016].
 10. Goods road transport enterprises, by number of vehicles, Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.eu- ropa.eu/nui/show.do?dataset=road_ec_entveh&lang=en [dostęp: 21.10.2016].
 11. Kapczyńska K., Przewoźnicy nie chcą płacić za oszustów, "Puls Biznesu" 2016, nr 219 [dostęp: 21.10.2016].
 12. Paszkiewicz A., Szadziewska A., Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 668, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 41.
 13. Rutkowska-Podołowska M., Pakulska J., Wpływ idei rozwoju zrównoważonego na finanse firm, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 640, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 38.
 14. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król, K., Współczesne problemy polityki transportowej, PEW Warszawa 1997.
 15. Statistical pocketbook 2016. EU Transport in figures. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016.
 16. System transportowy Polski. 10 lat w Unii Europejskiej, red. J. Pieriegud, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2015.
 17. Transport drogowy w Polsce. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 18. Wskaźniki makroekonomiczne, kwartalne wskaźniki makroekonomiczne, finanse przedsiębiorstw nietransportowych, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu