BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Francik Kamila (Politechnika Częstochowska), Pudło Mariusz (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Problemy wykorzystania środków B+R na wdrażanie działań innowacyjnych w polskich przedsiębiorstwach
Problems of Using B+R Resources to Implement Innovative Actions in Polish Enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 199-211, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Badania i rozwój (B+R), Źródła finansowania, Innowacje, Ryzyko w biznesie
Enterprises, Research & Development (R+D), Source of financing, Innovations, Business risk
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu poruszono tematykę dotyczącą wykorzystania nakładów kapitałowych polskich przedsiębiorstw na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto przedstawiono wykorzystanie tych środków na zwiększenie rozwoju przedsiębiorstwa, między innymi poprzez produkcję wyrobów lub usług odpowiadających zapotrzebowaniom popytowym. Celem niniejszego opracowania było określenie dynamiki procesów inwestycyjnych w zakresie realizacji działalności badawczo-rozwojowej w polskich przedsiębiorstwach. Następnie dokonano analizy lokacji dostępnego kapitału w zakresie realizacji przedsięwzięć B+R w latach 2014-2016 z uwzględnieniem potencjalnych źródeł finansowania i dominacji trendu o charakterze długookresowym. (abstrakt oryginalny)

The present paper discusses the issues of using Polish enterprises capital expenditures to finance B+R activity. Additionally, the Author presents the use of these resources to increase enterprise growth, among others, through manufacturing products or services that meet the demand. The goal of the present paper was to define the dynamism of investment processes in the scope of carrying out research and development works in Polish enterprises. Then, the Author has conducted an analysis of available capital allocation in the scope of B+R undertakings implementation in the years 2014-2016, considering potential financing sources and domination of a long-term trend. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012), Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
  2. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (2016), Innowacyjność i działania badawczo-rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw, Kraków: Departament Polityki Regionalnej.
  3. Kłak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Kielce: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
  4. Fazlagić J. (2009), Know-How w działaniu. Jak zdobyć przewagę konkurencyjną, dzięki zarządzaniu wiedzą, Gliwice: Wyd. One Press.
  5. PricewaterhouseCoopers (2017), Ulga na działalność badawczo-rozwojową. Nowe zasady wspierania innowacyjności, (http://www.pwc.pl/pl/pdf/ulga-b-r-alert-luty2017-pwc.pdf, 20.03.2017).
  6. Deloitte (2016), Raport: Polska. Badania i rozwój w przedsiębiorstwach.
  7. Rokita S. (2014), Możliwości wykorzystania klasyfikacji działalności badawczo-rozwojowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Modern Management Review, Vol. 21.
  8. Szatkowski K. (2008), Przygotowanie produkcji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  9. Ustawa z dnia 26.07. 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2016, poz. 2032.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu