BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajewska Paulina (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Consumer insight - wgląd w dusze klienta
Consumer Insight - Insight into Customer Souls
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 212-222, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Klient, Konsument, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Customer, Consumer, Customer Relationship Management (CRM)
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Głównym celem publikacji jest przedstawienie zagadnień dotyczących insightu konsumenckiego, pokazanie w jaki sposób dostarcza on nowej wiedzy. Trafny insight wywołuje nowy sposób myślenia. Insight niekoniecznie musi być głęboki - ważne jest natomiast, aby był trafny. Insight pełni ważną rolę w przechodzeniu od problemu do pomysłu na jego rozwiązanie. Ważne jest, aby przy formułowaniu użytecznego insightu - zwracać uwagę na ludzkie potrzeby. Artykuł ma charakter teoretyczny - jest systematyzacją wiedzy z tego zakresu. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the publication is to present consumer's insight, show how it can provide new knowledge. The right insight evokes a new way of thinking. Insight does not necessarily have to be deep - it is important to be accurate. Insight plays an important role in moving from problem to idea to solving it. It is important that when formulating a useful insight - pay attention to human needs. The article has a theoretical nature - it is a systematization of knowledge in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Biesok, G., Wyród-Wróbel, J. (2016). Modele satysfakcji klienta. Warszawa: Wyd. Difin.
 2. Cholewicka-Goździk, K. (2013). Zarządzanie relacjami z klientem. Problemy Jakości, nr 9.
 3. Chwałek, J. (2003). Obsługa klienta. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne WSiP Sp. z o. o.
 4. Garbarski, L. (2001). Zachowania nabywców. Warszawa: PWE.
 5. Hankus-Dołhun, J. (2013). Warto słuchać sąsiadki. Marketing w Praktyce, nr 6 (184).
 6. Izmałkowa, J. (2009). Poszukiwanie ukrytych skarbów. Marketing w Praktyce, nr 7 (137).
 7. Karliński, K., Rudolf T. (2009). Wiedza klientów rozwija firmę. Marketing w Praktyce, nr 5 (135).
 8. Kołodziej, R. (2013). Biznes wokół propozycji wartości. Marketing w Praktyce, nr 6 (184).
 9. Kozielski, R. (2013). Wyczucie klienta. Marketing w Praktyce, nr 6 (184).
 10. Mazurek-Łopacińska, K. (2002). Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 11. Paluchowski, W. J., Hornowska, E. (2014). Korzyść i wartość dla klienta z punktu widzenia psychologii. Marketing i Rynek, nr 1.
 12. Rudnicki, L. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Wyd. Proksenia.
 13. Staniszewska, D., Staniszewski, M. (2010). Portret klienta. Gliwice: Wyd. HELION.
 14. Strona internetowa Consider, http://consider.pl/ (aktualne 15.12.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu