BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chuda Joanna (red.) (Cracow University of Economics, Poland, student), Jara Małgorzata (red.) (Cracow University of Economics, Poland, student), Sieńko Paulina (red.) (Cracow University of Economics, Poland, student)
Tytuł
The Role of a Stock Exchange in Transition Economies
Źródło
Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP), 2012, nr 3(13), 152 s., rys., tab., bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe
Giełda, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Rynek kapitałowy
Stock exchange, Systemic transformations in the economy, Capital market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Ukraińska Giełda Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych w Belgradzie
Warsaw Stock Exchange, Ukrainian Stock Exchange, Belgrade Stock Exchange
Abstrakt
This publication presents three stock exchanges which operate in transition economies. All of them are described together with the national background and surrounding environment. Therefore, final conclusions aim to compare the exchanges and best practices constitute a summary of authors' considerations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 15 September 2000 Commercial Companies Code - Journal of Laws of 2000 No. 94
 2. Act of 29 June 1995 on bonds , art. 4. Journal of Laws of 4. 19 July 1995
 3. Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC
 4. Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC
 5. Journal of Laws 2003.124.1151
 6. Journal of Laws 2006.157.1119
 7. Journal of Laws No. 35,
 8. Resolution No. 293/2010 of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange of 31 March 2010
 9. The Act of 29 July 2005 on public offering and terms and conditions of introducing financial instruments to the organized trading system and on public companies
 10. 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC
 11. Annual Report for 2010, BSE
 12. Banaszczak-Soroka U., Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012
 13. Becket M., Jak działa giełda, Wydawnictwo K.E.LIBER, Warszawa 2009
 14. Belgrade Stock Exchange, Annual Report for 2007, BSE 2007
 15. Belgrade Stock Exchange, Annual Report for 2008, BSE 2008
 16. Belgrade Stock Exchange, Annual Report for 2009, BSE 2009
 17. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008
 18. BSE , Basic Course on Stock Exchange, Belgrade 2008
 19. BSE, Implementation of FIX protocol on the Serbian capital market, Belgrade 2007
 20. Cecchetti S., Schoenholtz, K., Money, Banking, and Financial Markets, McGraw-Hill, Irwin, 3-rd edition, New York 2011
 21. Czekaj J. red., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 22. Droga na giełdę, jak przygotować spółkę do emisji publicznej, praca zbiorowa ekspertów BDO, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008
 23. Droga na giełdę, PricewaterhouseCoopers 2011, http://www.pwc.pl/pl/rynkikapitalowe/Droga_na_gielde_2011_f.pdf
 24. Dugalić V., Stimac, M., Basics of stock market operations, Stubovi kulture, Belgrade 2007
 25. Eric D.D., Financial markets and instruments. Čigoja press, Belgrade 2003
 26. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Rocznik Giełdowy 2012. Dane statystyczne za rok 2011, GPW SA, Warszawa 2012
 27. Gruszczyńska-Brożbar E., Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Wydawnictwo AE Poznań, Poznań 2007
 28. Inter Capital Securities, Guide to trading on the BSE, Belgrade 2009
 29. Jaksic M., Financial market - instruments and institutions, Faculty of Economics in Kragujevac, 2011
 30. Komisja Nadzoru Finansowego, Raport o funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego w ujęciu międzysektorowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011
 31. Kulpaka P., Giełdy w gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
 32. Kurasz J., Akcje Banku Austria zadebiutowały na GPW po 160 zł, "Gazeta Giełdy Parkiet", 14.10.2003
 33. Mach A., Wprowadzenie spółki akcyjnej na giełdę, LEGE ARTIS Dom Wydawniczy, Kraków 1998
 34. Marinković S., Financial markets and financial institutions in the Republic of Serbia, Faculty of Economics Nis 2008
 35. Mayer B., WIG-Ukraine - pierwszy taki indeks giełdowy w Europie, "Gazeta Giełdy Parkiet", 05.05.2011
 36. Mikos-Sitek A., Zapadka P., Polskie prawo bankowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009
 37. Mishkin F., Eakins S., Financial markets and institutions, Mate-Zagreb 2005
 38. Narodowy Bank Polski, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, System rozrachunku papierów wartościowych w Polsce i Unii Europejskiej, NBP, Warszawa 2009, http://www.mifid.com.pl/mifid_w_praktyce/
 39. Nowak K., Polski rynek kapitałowy. Instruments. Uczestnicy. Inwestycje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998
 40. Proniewski M., Niedźwiecki A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ujęcie retrospektywne, Drukarnia Biały Kruk, Białystok 2009.
 41. Przewodnik dla inwestorów, Obligacje na rynku Catalyst, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa 2011
 42. Przybylska-Kapuścińska W., Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", Bydgoszcz 2008
 43. Rocznik giełdowy 2012. Dane za rok 2011, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2012
 44. Rosić I., Veselinović P., National Economics, Faculty of Economics, Kragujevac 2006
 45. Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, edited by Banaszczak-Soroka U., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012
 46. Sieradzki R., Rynek akcji na WSE w Warszawie na tle innych krajów Unii Europejskiej.(After) krótka historia WSE, .Nasz Rynek Kapitałowy.2006, No. 12 (192) C.H.Beck, Warszawa 2012
 47. Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Wydawnictwo Gaudim, Warszawa 2008
 48. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok, http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/raporty/okresowe/pl_2011_skonsolidowane/Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_GPW_2011.pdf
 49. Zaremba A., Giełda papierów wartościowych, Wydawnictwo HELION, Helion 2010
 50. Ziarko-Siwek U., Giełda papierów wartościowych w Polsce - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S, [in:] Giełdy kapitałowe w Europie, edited by Ziarko-Siwek U., CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007/2008
 51. http://www.belex.rs/
 52. http://www.bondspot.pl/
 53. http://www.ekapija.com/
 54. http://www.gpw.pl/
 55. http://gpwcatalyst.pl/
 56. http://www.idmsa.pl/repo/dzial-brokerski/gieldowe-abc/droga-na-gpw.pdf,
 57. http://www.mf.gov.pl
 58. http://www.newconnect.pl/pub/regulacje_prawne/Regulamin_ASO.pdf
 59. http://www.portfel.pl/pdf/art543
 60. http://www.proberza.co.rs/o-nama-2/istorijat/
 61. http://www.stat.gov.pl/gus
 62. http://www.swift.com/
 63. http://www.ukrse.kiev.ua/
 64. http://www.ukrstat.gov.ua/
 65. http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
 66. http://wiadomosci.stockwatch.pl/l-sobolewski-rozwoj-catalyst-jest-dla-naskluczowy,obligacje,3971
 67. http://www.world-exchanges.org/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3848
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu