BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzeganek-Więcek Brygida (AWF Katowice), Halemba Piotr (AWF Katowice), Szopa Janusz (AWF Katowice)
Tytuł
Controlling wiedzy jako koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem
Knowledge Oriented Controlling as an Integrated Enterprise Management Concept
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 235-249, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Wiedza, Zintegrowane systemy zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Controlling, Knowledge, Integrated Management System, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
We współczesnym biznesie przyjmuje się, że przewaga konkurencyjna, o którą zabiega wiele przedsiębiorstw, jest najważniejszą przesłanką uruchamiającą nową przestrzeń działalności w której controlling zorientowany na wiedzę może odegrać istotną rolę. Controlling zorientowany na wiedzę to system wzajemnie określonych zasad, metod i technik służących wewnętrznemu systemowi sterowania firmą. Controlling wiedzy w obszarze swojego działania generuje wiele informacji, które wykorzystują menedżerowie do podejmowania decyzji, w procesie realizowania funkcji zarządzania przedsiębiorstwem. Autorzy w opracowaniu poczynili próbę określenia controllingu wiedzy jako "międzyfunkcję" łączącą w sobie elementy wiedzy i controllingu w zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)

Contemporary business considers competitive advantage as the most important factor leading to a new field of activities where knowledge oriented controlling can play an important role. Knowledge oriented controlling is a system of principles, methods and technics that support internal control of a company. Knowledge oriented controlling generates a lot of information that is needed by managers in order to take optimal managerial decisions. Authors are defining controlling as interfunction that unites knowledge and Controlling elements in to an integrated management system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Jabłoński, A., Jabłoński, M., (2005). Controlling wiedzy w kapitale intelektualnym organizacji, wyd. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 8.
  2. Polak, A., (2014). Controlling wiedzy w organizacji, wyd. Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 12.
  3. Jaworska, E., (2013). Wykorzystanie controllingu na potrzeby zarządzania wiedzą, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, Zeszyt nr 58.
  4. Fazlagić, J., (2010). Know-How w działaniu - Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, Gliwice, wyd. HELION.
  5. Perechuda, K. (red), (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa, wyd. PWN.
  6. Koźmiński, A. K. (2005). Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa, wyd. PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu