BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Racka Katarzyna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
Tytuł
Big Data - znaczenie, zastosowania i rozwiązania technologiczne
Big Data - Meaning, Applications and Technology Solutions
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 311-323, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Big Data, Język programowania SQL, Procesy biznesowe, Analiza danych
Big Data, SQL Programming Language, Business processes, Data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Technologie Big Data i ich zastosowanie do procesów biznesowych rozwijają się w tempie dynamicznym. Przedsiębiorstwa analityczno-doradcze specjalizujące się w zagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii IT informują, że z roku na rok zwiększa się liczba przedsiębiorstw wdrażających lub planujących wdrożenie rozwiązań technologicznych związanych z Big Data. Dużo przedsiębiorstw uważa, że analizy danych niestrukturalnych będą kluczem do głębszego zrozumienia zachowań klienta. Uważają one, że analityka jest absolutnie niezbędna lub bardzo ważna dla prowadzenia ogólnej strategii biznesowej przedsiębiorstwa oraz do poprawy wyników operacyjnych. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie co dokładnie oznacza pojęcie Big Data, co to są dane niestrukturalne oraz jakie mogą mieć zastosowania. Ponadto, w artykule prezentuję wyniki raportów dotyczących wdrażanie technologii Big Data i omawiam przykładowe technologie związane z Big Data.(abstrakt oryginalny)

Big Data technologies and their application to business processes is growing rapidly. Analytical and consulting enterprises specializing in issues of strategic use of IT technology indicate that the number of companies implementing or planning to implement technological solutions related to Big Data is increasing annually. A lot of companies believe that the analysis of unstructured data will be the key to a deeper understanding of customer behavior. They believe that the analyst is absolutely essential or very important to conduct the overall business strategy and improve operational results. The purpose of the article is to define Big Data, explain what the unstructured data are and how to apply them. Furthermore, in the article I present the results of reports on the Big Data technologies implementation and discuss the associated technologies.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Busłowska Eugenia, Juźwiuk Łukasz. "Wprowadzenie do optymalnego wykorzystania MapReduce". Logistyka 4/2014. [dostęp online http://www.czasopismologistyka. pl] (dostęp: 14.03.2016).
 2. Cox Michael, Ellsworth David. 1997. Managing Big Data for Scientific Visualization. Siggraph [dostęp online.
 3. www.dcs.ed.ac.uk/teaching/cs4/www/visualisation/SIGGRAPH/gigabyte_datasets2. pdf] (dostęp: 14.03.2016).
 4. Ledwoń Paweł. 2009. Bezbolesne wprowadzenie do MapReduce. Wrocławski Portal Informatyczny [dostęp online http://informatyka.wroc.pl] (dostęp: 14.03.2016).
 5. Laney Doug. 2001. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety. META Group (obecnie Gartner) [dostęp online http://blogs.gartner. com] (dostęp: 14.03.2016).
 6. Mayer-Schönberger Viktor. Cukier Kenneth. 2014. BIG DATA Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie. Warszawa: MT Biznes.
 7. Marz Nathan, Warren James. 2016. Big Data. Najlepsze praktyki budowy skalowalnych systemów obsługi danych w czasie rzeczywistym. Gliwice: Helion.
 8. Racka Katarzyna. 2015. "Metody eksploracji danych i ich zastosowanie". Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne tom XXI: 143.
 9. Sadalage Pramod J., Martin Fowler. 2014. NoSQL. Kompendium wiedzy, Gliwice: Helion.
 10. Tabakow Marta, Korczak Jerzy, Franczyk Bogdan. 2014. "Big Data - definicje, wyzwania i technologie informatyczne". Informatyka Ekonomiczna Business Informatics 1 (31). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 138.
 11. Venner Jason. 2009. Pro Hadoop. New York: Apress.
 12. White Tom.2016. Hadoop. Kompletny przewodnik. Analiza i przechowywanie danych. Gliwice: Helion.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu