BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieciora Małgorzata (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)
Tytuł
Suggester - elektroniczny system zbierania opinii polsko-japońskiej akademii technik komputerowych - studium przypadku
Suggester - the Electronic Suggestion System of the Polish-Japanese Academy of Information Technology - a Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 325-332, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Badanie opinii, Opinia pracowników, Badanie jakościowe, Metoda Kaizen
Information, Opinion research, Employees' opinion, Qualitative research, Kaizen method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Efektywne systemy pozyskiwania informacji od pracowników i klientów, czy też interesariuszy organizacji zdają się być ważnym narzędziem jakościowym służącym zarówno do wdrażania rozwiązań optymalizujących codzienną działalność organizacji, jak i do przeprowadzania analiz strategicznych. Krajem, w którym stworzono skuteczne, jednak trudne do naśladowania w innych kulturach tego typu narzędzia, takie jak systemy zbierania sugestii pracowniczych czy koła jakości, jest Japonia. Na jednej z warszawskich uczelni, której kultura organizacyjna związana jest z Japonią dokonano próby wdrożenia systemu elektronicznego zbierania opinii, zarówno pracowników, jak i studentów. Początki wdrażania systemu należy uznać za obiecujące. Uzyskano sporo cennych sugestii, z których wiele zastosowano w praktyce, usuwając dzięki temu istniejące wady i podnosząc jakość działalności Uczelni.(abstrakt oryginalny)

Effective systems for gathering information from employees and customers, or stakeholders of the organizations seem to be an important quality tool that can be used both to implement solutions to optimize daily operations of the organization as well as to conduct strategic analyses. The country, which created effective tools of this kind, such as employee suggestion systems or quality circles is Japan. However, it seems that implementing the Japanese solutions in other cultures can be a challenge. A higher school in Warsaw, whose organizational culture is associated with Japan, made an attempt to implement an electronic system of collecting opinions from both employees and students. The beginnings of the implementation of the system should be regarded as promising. A lot of valuable suggestions were obtained, many of which were implemented, thus removing the existing defects and improving the quality of the functioning of the Academy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieciora Małgorzata. 2015. Zarządzanie jakością procesu dydaktycznego w szkole wyższej. Kaizen japońska jakość w PJWSTK, Warszawa: Wydawnictwo PJATK.
  2. Imai Masaaki. 2006. Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania. Kaizen Institute i Wydawnictwo MT Biznes.
  3. Imai Masaaki. 2007. Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. Warszawa: Kaizen Institute i Wydawnictwo MT Biznes.
  4. Kotler Philip, Keller Kevin Lane. 2013. Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
  5. Krasiński Marek. 2014. Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  6. Maurer Robert. 2004. Filozofia Kaizen. Jak mały krok może zmienić Twoje życie. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
  7. [www 1] Polska Komisja Akredytacyjna. Baza jednostek i kierunków ocenionych. http://www.pka.edu.pl/portfolio-item/baza-ocen/ (dostęp: 31.12.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu