BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubczak Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Jakubiec Marcin (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Zarządzanie małym przedsiębiorstwem handlowym na współczesnym rynku - analiza przypadku
Management of a Small Trade Company on the Contemporary Market - Case Study
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 255-268, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo handlowe, Otoczenie przedsiębiorstwa, Analiza otoczenia konkurencyjnego, Handel detaliczny, Produkty szybko zbywalne, Studium przypadku
Enterprise management, Commercial enterprises, Enterprise environment, Competitive environment analysis, Retail trade, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Case study
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Problemem badawczym podjętym w artykule była sytuacja małych przedsiębiorstw reprezentujących branżę handlu detalicznego dobrami FMCG na współczesnym rynku. Podjęto ten problem ze względu na dynamiczne zmiany w otoczeniu tych podmiotów, które wpływają na ich sytuację ekonomiczną, ale także niosą ze sobą skutki dla całej gospodarki. Celem badań było ustalenie czynników determinujących sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów analizowanej branży i sektora. Jako metodę badawczą zastosowano analizę literatury oraz danych wtórnych, a także metodę studium przypadku. (abstrakt oryginalny)

A research problem of a situation of small companies representing FMCG industry on a current market has been taken under consideration. This issue was considered due to dynamic changes in an environment of those entities that affect their economic situation, but also carry implications for a whole economy. The aim of the study was to define factors determining economic and financial situation of this sector. As a research method a literature analysis and secondary data studies were used and a method of case study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Biesok, G., Wyród-Wróbel, J. (2016). Modele satysfakcji klienta. Warszawa: Difin.
 2. Drucker, P., F. (2010). Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Warszawa: Wyd. New Media.
 3. Gotowska, M., Jakubczak, A., Hoppe, G. (2012). Analiza otoczenia przedsiębiorstw branży gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu, nr 3.
 4. GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-wprzemysle-budownictwie-handlu-i-uslugach-2000-2017,4,8.html.
 5. Jakubiec, M., Barcik, R. (2016). Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa w kontekście jego rozwoju. w: Sroka, W. [red.]. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, trendy, perspektywy. Toruń: Wyd. TNOiK.
 6. Jakubiec, M., Kurowska-Pysz, J. (2013). Jakość kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-czeskim jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw. Bielsko-Biała: Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 7. Kalinowski, T., B. (2010). Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 8. Kłosiewicz-Górecka, U. (2012). Zmiany w relacjach pomiędzy uczestnikami kanałów dystrybucji FMCG w Polsce w latach 1989-2011 i ich wpływ na konkurencyjność firm handlowych. Management and Business Administration. Central Europe, 6 (119).
 9. Kotarba, W. [red.] (2006). Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Warszawa: PWE.
 10. Kowalczyk, A., Nogalski, B. (2007). Zarządzanie wiedzą, koncepcje i narzędzia, Warszawa: Difin.
 11. Nie taki straszny kryzys (2013). Nasz Kolporter, nr 187.
 12. Porter, M., E. (2006). Przewaga konkurencyjna - osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Helion.
 13. Program 500+ już napędza lokalny handel (2016). Wiadomości Handlowe, nr 6.
 14. Przewodnik detalisty (2016). Wiadomości Handlowe, nr 6.
 15. Rynek handlu detalicznego w Polsce. Potencjalne skutki wprowadzenia węgierskich rozwiązań regulacyjnych dla polskich sieci handlowych (2015). Raport powstały na zlecenie i przy współpracy z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji, PriceWaterhouse-Coopers sp. z o.o.
 16. Sobolak, L. (2014). Zmienność otoczenia wyzwaniem do sukcesu w zarządzaniu jakością i wiedzą w przedsiębiorstwie. w: Skrzypek, E. [red.]. Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce. Lublin: Wyd. UMCS.
 17. Ubywa już nawet monopolowych (2016). Wiadomości Handlowe, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu