BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubiec Marcin (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Jakubczak Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Elementy zarządzania ryzykiem w uczelni publicznej
Elements of Risk Management at Public University
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 269-279, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Kontrola zarządcza, Regulacje prawne, Szkolnictwo wyższe
Risk, Risk management, Management control, Legal regulations, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł przedstawia zagadnienie zarządzania ryzykiem, podejmowanego w ramach systemu kontroli zarządczej, w uwarunkowaniach uczelni publicznej. Przejawia charakter teoretyczno-poznawczy. Oparty jest na trzech głównych punktach. Charakterystyka obszaru prawnego wyznaczającego ramy dla systemu kontroli zarządczej i w ramach tego systemu zarządzania ryzykiem. Następnie przedstawiono system kontroli zarządczej na przykładzie uczelni publicznej. W ostatnim punkcie odniesiono się do procesu zarządzania ryzykiem, wskazując w nim podprocesy: identyfikacji ryzyka, zarządzania nim oraz jego minimalizacji. Celem artykułu była prezentacja rozwiązań dla zarządzania ryzykiem w uczelni publicznej oraz ich ocena w kontekście wskazania ewentualnych usprawnień w zakresie minimalizacji ryzyka. W artykule wykorzystano metody krytycznej analizy literatury, w tym aktów prawnych oraz wewnętrznych uregulowań analizowanej uczelni oraz analizę przypadku. (abstrakt oryginalny)

Article presents a problem of risk management, in the framework of system of managerial control, taking under consideration conditionings of public university. Article has theoretical-cognitive character. It is based on three main merit points. First of them concerns description of law system, defining an area of system of managerial control and risk management in the framework of this system. Next, authors described a system of managerial control on the example of public university. The last point shows a process of risk management, with following sub-processes: identification, management and minimization of risk. The goal of the article was presentation of solutions relating to risk management at public university and their assessment, in the context of possible improvements in area of risk minimization. In the article authors used following methods: critical analysis of literature, concerning legal acts, internal documents of analyzed university and case study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Jakubiec, M., Kurowska-Pysz, J. (2013). Jakość kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-czeskim jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw. Bielsko-Biała: Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
  2. Jakubiec, M. (2014). Jakość kształcenia w uczelni wyższej, w: Barcik, A., Jakubiec, M. [red.]. Wybrane problemy zarządzania - ujęcie jakościowe, innowacyjne i konkurencyjne. Bielsko-Biała: Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
  3. Jakubiec, M. (2016). Quality of higher education as a factor of European companies' competitiveness - case of Poland-Czech Republic cross-border. Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava: Technical University (indeksowane na Web of Science).
  4. Jakubiec, M. (2017). Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
  5. Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2016, poz. 1842.
  6. Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz. U. 2009, poz. 1240.
  7. Zarządzenie Nr 511/2011/2012 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Systemu Zarządzania Ryzykiem.
  8. Zarządzenie Nr 726/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 3 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zarządzania ryzykiem w projektach.
  9. Zarządzenie Nr 1085/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany realizacji Systemu Kontroli Zarządczej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
  10. Zarządzenie Nr 1084/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 520/2011/2012 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie Samooceny Systemu Kontroli Zarządczej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu