BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątkowski Andrzej Marian (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Symbole religijne w środowisku pracy
Religious Symbols in a Working Environment
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 8, s. 2-11, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Środowisko pracy, Religia, Dyskryminacja, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Working environment, Religion, Discrimination, European Court of Human Rights Judgements, Judgments of the European Court of Justice
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor omawia dorobek judykatury Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach regulowanych przepisami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i dyrektywy 2000/78 UE o zakazie dyskryminacji, dotyczących religii, wyznawania i manifestowania przekonań religijnych przez pracowników. Podkreśla, że prawo pracowników do eksponowania symboli religijnych podlega ochronie, ale w pewnych sytuacjach może być ograniczone. Na tym tle przedstawia koncepcję "proporcjonalności" ograniczeń w korzystaniu przez pracowników z powyższego prawa, która umożliwia utrzymanie równowagi między interesami stron indywidualnych stosunków pracy. (abstrakt oryginalny)

This article provides an overview of the right to manifest religion at working environment. The European Court of Human Rights and the Court of Justice of European Union emphisised the importance of freedom of religion under art. 9 of the Covention of Human Rights and art. 1, 2 and 4 of the directive 2000/78, as an essential part of the identity of believers and one of the foundations of democratic societies. The right to manifest religion at work is protected but some restrictions can be made. The Author presents the concept of 'propoportionality' introduced in the European labour law to strike a fair balance between the various competing rights and interests of the both parties of employment relationship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bamo, S. (2009). Muslim Women and Shari'ah Councils. Trascending the Boundries of Community Law. London: Palgrave/MacMillan.
 2. Carroll, H.C. (1996). Damned if they do, damned if they don't: The Collission between Religion and the Workplace has Employers Caught In the Middle. American Journal of Trial Advocacy, 20.
 3. Donald, A. Howard, E. (2015). The right to freedom of religion and belief and its intersection with other rights. A research paper for ILGA-Europe, (1).
 4. Evans, C. (2001). Freedom of Religion under the European Convention of Human Rights. Oxford: Oxford University Press.
 5. Evans, M. (2008). Freedom of religion and ECHR: approaches, trends and tensions. W: J.P. Cane, C. Evans, Z. Robinson (red.), Law and Religion in Theoretical and Historical Context. Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Evans, M. (2009). Manual on the wearing of religious symbols in public areas. Strasbourg: Council of Europe/Martinus Nijhoff.
 7. Gospodarek, G. (2017). Uprawnienia kierownicze pracodawcy sektora prywatnego a wolność wyznawania religii w miejscu pracy w świetle orzeczeń TSUE w sprawach Achbita i Bougnaoui. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).
 8. Griffits, E. (2016). The "reasonable accommodation" of religion. Is this a better way of advancing equality in cases of religious discrimination? International Journal of Discrimination and the Law, 16, Issue 2-3.
 9. Howard, E. (2013). Law and the Wearing of Religious Symbols: European Bans on the Wearing of Religious Symbols. New York-London, Routledge.
 10. Łopatowska, J. (2009). Discrimination based on religion or belief In the EU legal Framework. Derecho у Religion, IV.
 11. McCrea, R. (2016). Singing from the Same Hymn Sheet? Oxford Journal of Law and Religion, 5, Issue 2.
 12. McGoldrick, D. (2011). Religion in the European Public Square and in European Public Life: Crucifixes in the Classroom? Human Right Law Review, 11.
 13. Robin-Oliwier, S. (2015). Reasonable Accommodation for Religion, and Other Motives in French Labour Law: Testing the Possibility of a Legal Transplant. W: R. Blanpain, F. Hendrickx (red.), Reasonable Accommodation in the Modern Workplace. Potential and Limits of the Integrative Ligics of Labour Law. Bulletin of Comparative Labour Relations, (93).
 14. Rouchi, P. 2011). Crucifixes, Margin of Appreciation and Consensus. The Grand Jouiy Chamber Ruling in Lautsi v. Italy. Ecclesiastical Law Journal, 13, Issue 3.
 15. Świątkowski, A.M. (2015). Prawo pracy Unii Europejskiej. Warszawa: C.H. Beck.
 16. Świątkowski, A.M. (2017). Status pracy i jej pożytków. Polityka Społeczna, (1).
 17. Vickers, L. (2003). Freedom of Religion and the Workplace: The Draft Employment Equality [Religion or Belief] Regulations 2003. Industrial Law Journal, 32 (1).
 18. Vickers, L. (2010). Religious Discrimination in the Work Place: An Emerging Hierarchy? Ecclesiastical Law Journal, 12, Issue 3.
 19. Vickers, L., (2013). Freedom of Religion and Belief, Article 9 ECHR and the EU Equality Directive. W: F. Dorsse- mont, K. Lörchewr, I. Schöman (red.), The European Convention on Human Rights and the Employment Relations. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.
 20. Vickers, L. (2014). Migration, Labour Law and Religious Discrimination. W: Migrations at Work: Immigration and Vulnerability in Labour Law. Oxford: Oxford University Press.
 21. Vickers L. (2016). About Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.
 22. Test of Faith ? Religious Diversity and Accommodation in the European Workplace (2012). Catholic University of Leuven.
 23. Witte, J. (2011). Lift High the Cross? An American Perspective on Lautsi v. Italy. Ecclesiastical Law Journal, 13, Issue 3.
 24. Wujczyk, M. (2016). Zakaz dyskryminacji w prawie pracy. Rozważania porównawcze de lege lata i de lege ferenda na gruncie polskich i brytyjskich przepisów antydyskryminacyjnych. Warszawa: C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu