BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaśniok Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Nowotarska-Romaniak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie procesem zmian przez jednostki samorządu terytorialnego w służbie zdrowia
Change Process Management of the Local Governments in the Health Service
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 280-291, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zmianami, Samorząd terytorialny, Służba zdrowia
Change management, Local government, Health service
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Głównym celem publikacji jest identyfikacja kluczowych przedsięwzięć strategicznych podejmowanych przez samorządy terytorialne w zakresie restrukturyzacji placówek służby zdrowia, dla których samorządy te są organem założycielskim. Uzyskane wyniki przede wszystkim pokazują, jak rożne podejścia do zarządzania są w tym zakresie możliwe i jak wiele opcji strategicznych ujawnia się w związku z liczną grupą interesariuszy zaangażowanych w proces podejmowania decyzji. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the publication is to identify the key strategic projects undertaken by local governments on the restructuring of health care, for which local governments are the founding authority. The results primarily show how different management approaches are possible in this area and how many strategic options are disclosed in connection with a large group of stakeholders involved in the decision-making process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Barańska-Fischer M. (2009). Innowacje i przedsiębiorczość jako determinanty kształtowania nowoczesnej architektury rynku, w: Innowacyjność organizacji. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.
 2. Głód G. (2011). Zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 3. Kozierkiewicz A. (2011). Konsolidacja i integracja opieki zdrowotnej, Ministerstwo Zdrowia.
 4. Matysik-Musiał E. (2003). Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami. Oficyna Ekonomiczna.
 5. Ogrzyński J. (2007). Wybrane aspekty tworzenia strategii w przedsiębiorstwie, w: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Praca zb. pod red. E. Weiss i M. Godlewskiej. Vizja Press&IT.
 6. Paszkowska M. (2012). SPZOZ po zmianach legislacyjnych. [w:] "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" Tom XIII, Zeszyt 5. Wydawnictwo SAN.
 7. Penc J. (2002). Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku, w: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Praca zb. pod red. W. M. Grudzewskiego i I. K. Hejduk, Difin.
 8. Shoonhoven C. B., Romanelli E. (2001). The Enterpreneurial Dynamics: The Origins of Enterpreneurship and Its Role In Industry Evolution. Stanford University Press.
 9. Szetela A., Lichwa K., Korniejenko K. (2011). Krytyczna analiza polityki zdrowotnej w zakresie przekształcania szpitali publicznych w spółki prawa handlowego. [w:] "Zarządzanie Publiczne" 1(13)/2011, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Szczakowski Z. J. (2009). Zarządzanie innowacjami w globalizacji, w: Innowacyjność organizacji. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.
 11. Thornhill A., Lewiss P., Millmore M., Saunders M. (2000). Managing Change. A Human Resource Strategy Approach. Prentice Hall.
 12. Tyrała P. (2001). Skuteczne kierowanie i organizowanie. Menedżerskie przywództwo. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.
 13. Zarębska A. (2002). Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Difin.
 14. Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym. Praca zb. pod red. R. Luecke. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu