BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubot Zdzisław (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Kwalifikacje prawne umowy o kierowanie komórką organizacyjną osoby prawnej
Legal Qualifications of an Agreement about Managing an Organisational Unit of a Legal Entity
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 8, s. 20-26, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakty kierownicze, Kadra kierownicza, Umowa o zarządzanie, Osoba prawna, Ubezpieczenia społeczne, Składki ubezpieczeniowe, Regulacje prawne
Managerial contract, Managerial staff, Management agreement, Legal entity, Social insurance, Insurance premium, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Umowa o kierowanie komórką organizacyjną osoby prawnej należy do kontraktów menedżerskich (umów o zarządzanie) stanowiących podstawę objęcia stanowiska w strukturze organizacyjnej osoby prawnej. Menedżer kierujący komórką organizacyjną osoby prawnej wykonuje czynności, uprawnienia i obowiązki przekazane (delegowane) przez organ zarządzający osoby prawnej i działa w imieniu tej osoby oraz na jej rzecz. Według autora umowę o kierowanie komórką organizacyjną osoby prawnej należy kwalifikować jako umowę podobną do kontraktu menedżerskiego w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a menedżera zarządzającego komórką organizacyjną osoby prawnej jako zleceniobiorcę w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (abstrakt oryginalny)

An agreement about managing an organisational unit of a legal entity belongs to managerial contracts (management agreements) which constitute the grounds for taking a position in the organisational structure of a legal entity. A manager managing an organisational unit of a legal entity performs actions, executes entitlements and obligations conveyed by the managing board of the legal entity, and acts in their name and for them. An agreement about managing an organisational unit of a legal entity should be classified as an agreement similar to a managerial contract in the understanding of Art. 13(9) of the Act on income tax, and the manager managing the unit of the legal entity as a contractor in the understanding of Art.6(1) item 4 of the Act on social insurance system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czachórski, W. (1994). Prawo zobowiązań. Zarys wykładu. Warszawa.
 2. Gawlik, B. (1971). Pojęcie urnowy nienazwanej. Studia Cywilistyczne, XVIII.
 3. Gersdorf, M. (2002). Cechy charakterystyczne stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10).
 4. Gersdorf, M. (2013). Prawo zatrudnienia. Warszawa.
 5. Jończyk, J. (2017). Zatrudnienie i ubezpieczenie społeczne (zagadnienia prawne). Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4).
 6. Kidyba, A. (1993). Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego. Warszawa.
 7. Klein, A. (1985). Charakter prawny organów osób prawnych. W: Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego. Warszawa.
 8. Kubot, Z (1999). Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej. Wrocław: Klemar.
 9. Kubot, Z. (1979). Regulaminy organizacyjne w zakładach pracy. W: Regulaminy i inne regulacje wewnątrzzakładowe w wielkich przedsiębiorstwach. Wrocław. Acta Universitatis Wratislaviensis, (476).
 10. Kubot, Z. (2003). Kontrakty menedżerskie - aspekty pojęciowe. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).
 11. Kubot, Z. (2006). Status kierownika działu personalnego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7).
 12. Kubot, Z. (2009). Kierownictwo zlecającego jako pojęcie prawne. W: Z. Góral (red.), Z problematyki współczesnego prawa pracy, Księga jubileuszowa Henryka Lewandowskiego. Warszawa.
 13. Kubot, Z. (2015). Kontrakty menedżerskie lekarzy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).
 14. Machnikowski, P. (2005). Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna. Warszawa.
 15. Opałek, K. Wróblewski, J. (1969). Zagadnienie teorii prawa. Warszawa.
 16. Płonka, E. (1984). Mechanizm łączenia skutków działań prawnych z osobami prawnymi na przykładzie spółek kapitałowych. Wrocław.
 17. Radwański, Z. (1977). Teoria umów. Warszawa.
 18. Radwański, Z. (1984). Prawo zobowiązań. Warszawa.
 19. Szydło, M. (2002). Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie. Przegląd Sądowy, (7-8).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu