BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hałasik Małgorzata Gabriela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Sharing Economy wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw
Sharing Economy as a New Challenge for Contemporary Enterprises
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 135-145, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Ekonomia współdzielenia, Rynek pracy
Enterprises, Sharing economy, Labour market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L 21,
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu są teoretyczne rozważania dotyczące gospodarki współdzielonej (sharing economy), jako nowego trendu społeczno-gospodarczego. Analizie poddano wpływ zjawiska na rynek pracy. Dokonano oceny pozytywnych, jak również negatywnych skutków rozwoju tego trendu na sytuację przedsiębiorstw wytwarzających dobra lub świadczących usługi w sposób tradycyjny, nie bazujący na idei współdzielenia. Artykuł wzbogacono przykładami z rynku. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to discuss the sharing economy as a new social and economic trend. This article analyzes the impact of this economic phenomenon on the labor market. The author is considering pros and cons of sharing economy and impact on the situation of companies producing goods or services in a traditional way, not based on the idea of sharing. The article is enriched with examples from the market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Botsman R., Rogers R., (2010), What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York.
 2. Burgieł A. (2015), Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów, [w:] Kieżel E. (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 3. Carson B., (2016), Report: Uber Was on Track to Top $1.5 Billion in Revenue Last Year, Business Insider, http://www.businessinsider.com/report-uber-15-billion-revenue-in-2015-2016-1 [10.03.2017].
 4. Dervojeda K., (2013), The Sharing economy. Accessibility Based Business Models for Peer-to- Peer Markets, Business Innovation Observatory, European Comission.
 5. Ertz M., Durif F., Arcand M., (2015), Collaborative consumption: Conceptual snapshot at a buzzword, "Academy of Strategic Management Journal" [01.03.2017].
 6. Felson M., Spaeth J., (1978), Community Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach, "The American Behavioral Scientist", no. 21 (4).
 7. Frenken K., (2015), Sharing economy - definition, dynamics and debate, Universitet Utrecht, Utrecht.
 8. Geron T., (2013), The share economy, "Forbes", https://www.forbes.com/sites/tomiogeron/ 2013/01/23/airbnb-and-the-unstoppable-rise-of-the-share-economy/#5bd532eeaae3 [12.03.2017].
 9. Havas Worldwide, (2014), Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu, http:// informacje.havasworldwide.pl/pr/286856/inteligentna-konsumpcja-i-rola-marek-w-obliczu- ekonomii-w-sam-raz?rss=true [19.12.2016].
 10. Johal S., Zon N., (2015), Policymaking for the Sharing Economy: Beyond Whack-A-Mole, https:// mowatcentre.ca/wp-content/uploads/publications/106_policymaking_for_the_sharing_ economy.pdf [10.01.2017].
 11. Marshak R., (2013), A peer-to-peer business is one where consumers can buy and sell products and services to one another, http://www.customers.com/articles/peer-to-peer-business-models/ [10.03.2017].
 12. Mikołajewska-Zając K., Rodak O., (2016), Platformy spółdzielcze jako próba rewizji korporacyjnego modelu gospodarki współdzielonej, http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/ementor66.pdf [10.02.2017].
 13. Oficjalny Portal Firmy Uber, https://www.uber.com/pl [10.03.2017].
 14. Oficjalny Portal UOKiK, https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12352 [10.03.2017].
 15. Oficjany Portal Firmy Skilltrade, https://skilltrade.org/terms-and-conditions [01.03.2017].
 16. Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R., (2017), Sharing Economy (gospodarka współdzielona), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 17. PwC, (2016), (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, https://www. pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raport-pwc.pdf [01.03.2017].
 18. Reich M., Gordon D., Edwards R., (1973), Dual Labor Markets: a Theory of Labor Market Segmentation, University of Nebraska, Lincoln.
 19. Rifkin J., (2015), Ushering in a Smart Green Digital Global Economy to Adress Climate Change and Create a More Ecological and Humane Society, http:/www.inspirespeakersseries. com/2015/12/10/ushering-a-smart-green-digital-global-economy-to-adress-climatechange [01.03.2017].
 20. Sokołowski D., Starzyński S., Rok B., Zgiep Ł., (2016), Ekonomia współpracy w Polsce 2016, http://ekonomiawspolpracy.pl/ [20.12.2016].
 21. Wyrzykowska I., Sadowska M., (2012), Marka, która będzie wszędzie, "Marketing w Praktyce", 2012, nr 6.
 22. Zieliński M., (2012), Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.025
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu