BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraśnicka Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ingram Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Bratnicka-Myśliwiec Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Relacyjność i profesjonalizm przedsiębiorstwa rodzinnego
Relatedness and professionalization of family firms
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 299-312, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Profesjonalizm, Rodzina
Enterprises, Professionalism, Family
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu jest empiryczne sprawdzenie, w jakim stopniu relacyjność przedsiębiorstwa rodzinnego, składająca się z dwóch wymiarów - tożsamości przedsiębiorstwa rodzinnego oraz więzi między rodziną i pracownikami - kształtuje poziom profesjonalizmu zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. Wykorzystując dane empiryczne pozyskane ze 149 polskich przedsiębiorstw rodzinnych, potwierdzono pozytywny związek między tożsamością przedsiębiorstwa rodzinnego a jego profesjonalizmem. Nie znaleziono natomiast potwierdzenia dla hipotetycznej zależności między więziami rodzina-pracownicy z wymiarami profesjonalizmu. W zakończeniu artykułu przedstawiono teoretyczne i praktyczne implikacje oraz wskazano ograniczenia i kierunki przyszłych badań.(abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to provide empirical verification of the extent to which the relational character of the family business, consisting of two dimensions - the identity of the family business and the relationship between the family and employees - shapes the level of professionalization of the management of a family business. Using data obtained from 149 Polish family firms authors confirmed a hypothesized relationship between the identity of the family business and its professionalization. The hypothesized relationship between the bonds of family-workers with dimensions of professionalization was not confirmed. Finally, theoretical and practical implications as well as limitations and directions for future research are outlined.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basco R., Rodriguez M. J. P., Studying the family enterprise holistically evidence for integrated family and business systems, "Family Business Review" 2009, Vol. 22 (1), pp. 82-95.
 2. Bratnicka-Myśliwiec K., Ingram T., Rodzinność i przewaga konkurencyjna. Kontekst polskich przedsiębiorstw, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2017, nr 1 (43), s. 135-153.
 3. Chittoor R., Das R., Professionalization of management and succession performance - A vital linkage, "Family Business Review" 2007, No. 20, pp. 65-79.
 4. Chua J. H., Chrisman J. J., Bergiel E. B., An agency theoretic analysis of the professionalized family firm, "Entrepreneurship: Theory and Practice" 2009, No. 33, pp. 355-372.
 5. Debicki B., Matherne C., Kellermanns F., Chrisman J., Family business research in the new millennium, "Family Business Review" 2009, No. 22, pp. 151-166.
 6. Dekker J. C., Lybaert N., Steijvers T., Deapire B., Mercken R., Family firm types based on the professionalization construct: Exploratory research, "Family Business Review" 2012, Vol. 26, pp. 81-99.
 7. Diamantopoulos A., Riefler P., Roth K. P., Advancing formative measurement models, "Journal of Business Research" 2008, No. 61, pp. 1203-1218.
 8. Frank H., Kessler A., Rusch T., Suess-Reyes J., Weismeier-Sammer D., Capturing the familiness of family businesses: Development of the family influence familiness scale (FIFS), "Entrepreneurship: Theory and Practice" 2016.
 9. Giovannoni E., Maraghini M., Riccaboni A., Transmitting knowledge across generations: The role of management accounting practices, "Family Business Review" 2011, No. 24, pp. 126-150.
 10. Habbershon T. G., Williams M. L., MacMillan I., Familiness: a unified systems theory of family business performance, "Journal of Business Venturing" 2003, No. 18, pp. 451-465.
 11. Habbershon T. G., Williams M., A resource-based framework for assessing the strategic advantages of family firms, "Family Business Review" 1999, Vol. 12 (1), pp. 1-25.
 12. Hall A., Nordqvist M., Professional management in family businesses: Toward an extended understanding, "Family Business Review" 2008, Vol. 21 (1), pp. 51-69.
 13. Hwang H., Powell W., The rationalization of charity: The influences of professionalism in the nonprofit sector, "Administrative Science Quarterly" 2009, Vol. 54 (2), pp. 268-298.
 14. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwoj, Difin, Warszawa 2004.
 15. Jeżak J., Rozwoj przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce na tle tendencji światowych, "Przegląd Organizacji" 2016, nr 4, s. 52-59.
 16. Kopriva I. i Bernik M., Comparison of human resource management in Slovenian family and non-family businesses, "Organizacija" 2009, No. 42, pp. 246-254. s.
 17. Kraśnicka T., Ingram T., i Bratnicka K., Stan i kierunki dalszych badań nad zjawiskiem przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", seria "Organizacja i Zarządzanie" 2016, nr 93 (1957), s. 285-297.
 18. Lien Y.-Ch., Li S., Professionalization of Family Business and Performance Effect, "Family Business Review" 2014, Vol. 27 (4), pp. 346-364.
 19. Matser I. A., Strategic resources and family firm performance, Centre for Entrepreneurship/ Nijenrode Business University, Breukelen 2013.
 20. May P., Lewandowska A., Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014.
 21. Pearson A. W., Carr J. C., Shaw J. C., Toward a theory of familiness: A social capital perspective, "Entrepreneurship: Theory and Practice" 2008, No. 32, pp. 949-969.
 22. Sharma P., Chrisman J. J., Gersick K. E., 25 years of "Family Business Review": Reflection on the past and perspectives for the future, "Family Business Review" 2012, No. 25, pp. 5-15.
 23. Sharma P., Commentary: Familiness: Capital stocks and flows between family and business, "Entrepreneurship: Theory and Practice" 2008, No. 32, pp. 971-977.
 24. Songini L., The professionalization of family firms: Theory and practice, [in:] Poutziouris P., Smyrnios K., Klein S. (eds.), Handbook of research on family businesses, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Brookfield, USA 2006, pp. 269-297.
 25. Stewart A., Hitt M. A., Why can't a family business be more like a nonfamily business? Modes of professionalization in family firms, "Family Business Review" 2012, Vol. 25 (1), pp. 58-86.
 26. Suáre K. C., Santana-Martín D. J., Governance in Spanish family business, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research" 2004, Vol. 10 (1-2), pp. 141-163.
 27. Yildirim-Öktem Ö., Üsdiken B., Contingencies versus external pressure: Professionalization in boards of firms affiliated to family business groups in late-industrializing countries, "British Journal of Management" 2010, No. 21, pp. 115-130.
 28. Yu A., Lumpkin G., Sorenson R. L., Brigham K. H., The landscape of family business outcomes: A summary and numerical taxonomy of dependent variables, "Family Business Review" 2012, No. 25, pp. 33-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu