BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuca Radosław (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Rola narzędzi IT w strategii zarządzania uczelnią wyższą
Importance of IT Solutions for Hei Strategic Management
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 147-157, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Zarządzanie szkolnictwem, Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie strategiczne
Information Technology (IT), Education management, Higher education, Strategic management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L 21,
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zawarta jest analiza dokumentów strategicznych uczelni wyższych wykonana pod kątem zmiany sposobu zarządzania tego rodzaju instytucjami, opisana jest rola rankingów szkół wyższych w tym procesie oraz wskazane są istniejące oraz projektowane narzędzia komputerowe służące do kontroli danych zarządczych. Celem artykułu jest omówienie zastosowania narzędzi IT (standardowych oraz zindywidualizowanych) dedykowanych do gromadzenia oraz analizy danych zarządczych, w procesie zarządzania uczelnią wyższą. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the strategic documents of HEI (higher education institutions) in terms of the change in the management process of such institutions, describes the role of HEI rankings, identifies existing and planned IT tools as a necessary part of strategic management plan. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blicharz J. (red.), (2014), Zarządzanie szkołą wyższą, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/ 63587/Zarzadzanie_szkola_wyzsza.pdf, [20.02.2017].
  2. Delhaxhe A. (red.), (2009), Higher Education Governance in Europe: Policies, structures, funding and academic staff, Eurydice, Bruksela.
  3. Flis M.-J. (przew. zesp.), (2014), "Strategia Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2014-2020", http://www.uj.edu.pl/documents/10172/84593596/Strategia-Rozwoju- -UJ-2014-2020.pdf/f490b8e5-83f9-4509-9f9e-f88a1d89bd3c, [20.02.2017].
  4. Gawroński R. (przew.), (2011), "Strategia rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020", Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
  5. Kopcewicz G., (2016), Akademicka Platforma Czasopism jako nowoczesne forum wymiany myśli naukowej, "AUNC Zarządzanie", XLIII, nr 1/2016. http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ ZARZ.2016.007, [20.02.2017].
  6. Leja K., (2013), Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
  7. Schroeder W. (przew.), (2013), Strategia rozwoju uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2019, https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/239755/STRATEGIA- ROZWOJU-UAM_NOWELIZACJA.pdf, [20.02.2017].
  8. du Valla M. (red.), (2010), Modele zarządzania uczelniami w Polsce, UJ Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/bdfa51cb239812bbeac12dfa59be461c. pdf, [20.02.2017].
  9. Strony internetowe Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz innych uczelni wymienianych w artykule.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.026
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu