BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hauke-Lopes Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Elementy architektury powiązania warunkujące skuteczny transfer wiedzy na rynku zagranicznym - ujęcie koncepcyjne
Elements of network architecture impacting the effective knowledge transfer in foreign market - conceptual approach
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 329-342, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Architektura sieci, Wiedza, Przewaga konkurencyjna, Internacjonalizacja
Architecture of network, Knowledge, Competitive advantage, Internationalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Strategicznym zasobem przedsiębiorstwa decydującym o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym jest wiedza. Od skuteczności transferu tego zasobu zależy sukces firmy na rynku zagranicznym. W celu zapewnienia skutecznego transferu wiedzy przedsiębiorstwo musi zadbać o stworzenie architektury powiązania sieciowego, która ułatwiałaby ten proces oraz umożliwiałaby sprawne dzielenie się wiedzą. Architektura powiązania jest rozpatrywana w prezentowanym artykule na przykładzie strategicznej sieci biznesowej. Podejście to umożliwia konstruowanie architektury tak, aby firma mogła dopasować strukturę wewnętrzną i zewnętrzną do przyjętej strategii działania na odmiennym kulturowo rynku zagranicznym. W artykule przedstawiono elementy architektury powiązania sieciowego, które warunkują skuteczny transfer wiedzy i tym samym są szczególnie ważne w kontekście umacniania przewagi konkurencyjnej lidera na rynku zagranicznym.(abstrakt oryginalny)

Knowledge is considered as being a strategic resource that determines the company's competitive position on the foreign market. The effectiveness of knowledge transfer impacts the success of the company. In order to ensure effective knowledge transfer the company needs to construct the network architecture that would facilitate this process and enable the efficient sharing of knowledge. Network architecture is investigated in the paper in the strategic business network approach. Within this approach the company can adapt its internal and external structure to the accepted strategy on the culturally different foreign market. The article presents the elements of the network architecture that determine the effective transfer of knowledge, and thus are particularly important in the context of strengthening the competitive advantage in a foreign market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Schoemaker P. J. H., Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14, Iss. 1.
 2. Czakon W., Mikrofundamenty rozwoju sieci międzyorganizacyjnych, "Marketing i Rynek" 2015, nr 5.
 3. Deszczyński B., Upodmiotowienie pracowników jako element przewagi konkurencyjnej w organizacjach ukierunkowanych na zarządzanie relacjami, "Studia Ekonomiczne" 2016 nr 255.
 4. Ebers M., Jarillo C., The Construction, Forms and Consequences of Industry Networks, Interactions, "Studies of Management and Organization" Winter 1997/1998, Vol. 27 (4).
 5. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 6. Ford D., Hakansson H., Johanson J., How do companies interact, [in:] Understanding business markets: interaction, relationships and networks, Ford D. (ed.), Academic Press Harcourt Brace and Company, 1993.
 7. Forkmann S.,mailto:s.forkmann@qmul.ac.uk Henneberg S. C.mailto:s.henneberg@qmul. ac.uk, Naudé P., mailto:peter.naude@mbs.ac.ukMitrega M., Supplier relationship management capability: a qualification and extension, "Industrial Marketing Management", August 2016, Vol. 57.
 8. Głuszek E., Architektura przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, Dworzecki Z. (red.), EuroExpert Grupa Doradcza, Warszawa 2002.
 9. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 10. Gulati R., Nohria N., Zaheer A., Strategic Networks, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21 (3).
 11. Hakansson H., Snehota I., No Business is an Island: The Network Concept of Business Strategy, [in:] Understanding Business Marketing and Purchaising, Ford D. (ed.), Thomson Learning, 2002.
 12. Hauke-Lopes A., Kluczowe wyzwania dla lidera strategicznej sieci biznesowej działającej na zagranicznym rynku usług, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2014, nr 1 (262).
 13. Hauke-Lopes A., Współpraca przedsiębiorstw w strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym. Determinanty sukcesu, [w:] Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, Stępień, B. (red.), Zeszyty Naukowe nr 198, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011 s. 29-38.
 14. Jarillo J., On Strategic Networks, "Strategic Management Journal" 1988, Vol. 9.
 15. Mitręga M., Forkmann S., Ramos C., Henneberg S. C., Networking capability in business relationships - Concept and scale development, "Industrial Marketing Management" 2012, Vol. 41.
 16. Partanen J., Möller K., How to build a strategic network: A practitioner-oriented process model for the ICT sectorhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850 11100054X?np=y&npKey=cafb8d19c0aa4e57cf31f925cfc5a6d9c79e5444e8a082f7eedf 874bbcbc4608 - cr0005mailto:jukka.partanen@aalto.fi, "Industrial Marketing Management" 2012. Vol. 41 (3).
 17. Ritter T., Wilkinson I. F., Johnston W. J., Measuring network competence: some international evidence, "Journal of Business & Industrial Marketing" 2002, Vol. 17 Iss. 2/3.
 18. Vesalainen J., Hakala H., Strategic capability architecture: The role of network capability, "Industrial Marketing Management", 2014, Vol. 43 (6).
 19. Thorelli H. B., Networks: Between Markets and Hierarchies, [in:] Understanding business markets: interaction, relationships and networks, Ford D. (ed.), Academic Press Harcourt Brace and Company, 1993.
 20. Zydlewska A., Decyzje strategiczne w marketingu na rynku instytucjonalnym, [w:] Marketing na rynku instytucjonalnym, Gołębiowski T. (red.), PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu