BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flaszewska Sylwia (Politechnika Łódzka), Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Struktura organizacyjna jako wsparcie dla procesu dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie
Organizational structure as a support for process of knowledge sharing in enterprise
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 343-355, tab., bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Dzielenie się wiedzą, Struktura organizacyjna, Przedsiębiorstwo
Knowledge sharing, Organisational structure, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problem identyfikacji relacji pomiędzy strukturą organizacyjną a procesem dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie. Ustalono, że świadome i odpowiednie modelowanie struktury organizacyjnej ma istotne znaczenie dla usprawnienia przepływów wiedzy w organizacji, a tym samym może stanowić wsparcie dla uczestników procesu dzielenia się wiedzą. Na podstawie badań przeprowadzonych na próbie 100 reprezentantów z przedsiębiorstw wysokich technologii wykazano, że na zamianę wiedzy indywidualnej w zespołową i organizacyjną sprzyjająco wpływa przede wszystkim wysoka elastyczność i sieciowość struktury organizacyjnej, zaś hamująco - wysoka centralizacja i formalizacja. Z kolei specjalizacja jest najbardziej niedookreślonym atrybutem strukturalnym, a jej wąski lub szeroki stopień zarówno sprzyja, jak i hamuje proces dzielenia się wiedzą w organizacji.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of identification relations between the organizational structure and the process of sharing knowledge in enterprise. It was found that conscious and appropriate modeling of organizational structure is essential to improve flow of knowledge in the organization, by the same token can support participants of the process of sharing knowledge. Based on research conducted on a sample of 100 representatives from high-tech companies, it was demonstrated that the conversion of individual knowledge into team and organizational knowledge is favorably affected mostly by high flexibility and networking, and inhibited by high centralization and formalization. Specialization is the most difficult structural attribute to determine, and its narrow or wide degree both supports and inhibits the process of sharing knowledge in the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ardichvili A., Yoon S. W., Designing integrative knowledge management systems: theoretical considerations and practical applications, "Advances in Developing Human Resources" 2009, Vol. 11, No. 3.
 2. Brzeziński M., Mietlicka D., Badanie i ocena procesu dzielenia się wiedzą jako determinanty zmian w MŚP Polski Wschodniej - studium przypadku, [w:] Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej, M. Stefański (red.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Seria: Ekonomia, 2011, nr 3.
 3. Chen C. J., Huang J. W., How organizational climate and structure affect knowledge management: The social interaction perspective, "International Journal of Information Management" 2007, Vol. 27 (2).
 4. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 5. Flaszewska S., Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 6. Foss N. J., Husted K., Michailova S., Governing Knowledge Sharing in Organizations: Levels of Analysis, Governance Mechanisms, and Research Directions, "Journal of Management Studies", May 2010, Vol. 47 (3).
 7. Gunu U., Ajayi O., Knowledge Sharing and Firm Innovativeness in Food Industry in South-Western Nigeria, "Sona Global Management Review" 2015, Vol. 9, No. 4.
 8. Hansen M. T., Knowledge networks: Explaining effective knowledge sharing in multiunit companies, "Organization Science" 2002, Vol. 13, No. 3.
 9. Hopej-Kamińska M., Zgrzywa-Ziemak A., Hopej M., Kamiński R., Martan J., Simplicity as a feature of an organizational structure, "Argumenta Oeconomica" 2015, No 1 (34).
 10. Jansen J. J., Tempelaar M. P., Van den Bosch F. A., Volberda H. W., Structural differentiation and ambidexterity: The mediating role of integration mechanisms, "Organization Science" 2009, Vol. 20 (4).
 11. Kim S., Lee H., The impact of organizational context and information technology on employee knowledge-sharing capabilities, "Public Administration Review" 2006, Vol. 66, No. 3.
 12. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 13. Kukko M., Knowledge Sharing Barriers in Organic Growth: A Case Study from a Software Company, "Journal of High Technology Management Research" 2013, Vol. 24, No. 1.
 14. Lam A., Tacit knowledge, organizational learning and societal institutions: An integrated framework, "Organization Studies" 2000, Vol. 21, No. 3.
 15. Lin W. B., The exploration factors of affecting knowledge sharing - the case of Taiwan's high- -tech industry, "Expert Systems with Applications" 2008, Vol. 35, No. 3.
 16. Loebbecke C., van Fenema P. C., Powell P., Managing inter-organizational knowledge sharing, "The Journal of Strategic Information Systems" 2016, Vol. 25 (1).
 17. Nalepka A., Kozina A., Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 18. O'Sullivan K. J., Giraldo J. P., Roman J. A., The Function of Knowledge Management System in Large - Scale Organizational Design, [in:] In Serach Knowledge Management, Green A., Stankosky M., Vandergriff L. (eds.), Emerald Group Publishing Limited, UK 2010.
 19. Pietruszka-Ortyl A., Dzielenie się wiedzą wśród profesjonalistów determinantą wzrostu wartości przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2011, nr 46.
 20. Riege A., Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider, "Journal of Knowledge Management" 2005, Vol. 9, No. 3.
 21. Rudawska A., Dzielenie się wiedzą w organizacjach - istota, bariery i efekty, "Organizacja i Kierowanie" 2013, nr 4 (157).
 22. Skrzypek E., Uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacji w społeczeństwie informacyjnym, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" 2013, nr 32.
 23. Sołek C., Dzielenie się wiedzą i ochrona wiedzy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing" 2012, nr 3.
 24. Willem A., Buelens M., Knowledge sharing in inter-unit cooperative episodes: The impact of organizational structure dimensions, "International Journal of Information Management" 2009, Vol. 29 (2).
 25. Zakrzewska-Bielawska A., Ambidexterity - światowe trendy eksploracji w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2016, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu