BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cegliński Paweł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Nieruchomości przedsiębiorstw jako źródło przewag konkurencyjnych
Corporate Real Estates as a Source of Competitive Advantages
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 2, s. 181-189, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Nieruchomości, Przedsiębiorstwo
Competitive advantage, Real estate, Enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L 21,
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu zwięzłe przedstawienie relacji między nieruchomościami przedsiębiorstw a przewagami konkurencyjnymi. Zagadnienie to rzadko jest podejmowane w literaturze z zakresu zarządzania strategicznego. Dotychczasowy, skromny dorobek nauki potwierdza jednak, że nieruchomość, po spełnieniu pewnych warunków, może stać się źródłem przewag konkurencyjnych i tym samym wpłynąć na wypracowanie ponadprzeciętnych wyników działalności przedsiębiorstwa. Analizy dokonano w oparciu o założenia zasobowego podejścia do strategii, zgodnie z którym nieruchomości pozostające we władaniu przedsiębiorstw są po prostu jednym z jego zasobów. Ich specyfika każe je jednak traktować z wyjątkową uwagą. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to briefly present the issues connected with relation between corporate real estates (CRE) and competitive advantages. These issues are not popular in the field of strategic management. Foregoing, modest knowledge confirms that, after performing certain conditions, CRE can become a source of competitive advantages of the enterprise. The analysis was conducted employing the dominant approach to the strategic management - Resource-based view of the firm. Using its logic, the CRE are just a kind of firm resources, but its specificity orders to treat them with special attention. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Schoemaker P.J.H., (1993), Strategic assets and organizational rents, "Strategic Management Journal", Vol. 14, No. 1.
 2. Barney J., (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No. 1.
 3. Cegliński P., (2016a), The use of strategic marketing management tools in contemporary enterprises, "Marketing i Zarządzanie", No. 5 (46).
 4. Cegliński P., (2016b), Wartości organizacyjne jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, "Acta Universitatis Nicolai Copernici - Zarządzanie", XLIII - Nr 1.
 5. Cegliński P., (2016c), The concept of competitive advantages. Logic, sources and durability, "Journal of Positive Management", Vol. 7, No. 3.
 6. Flint G.F., (2000), What is the meaning of competitive advantage?, "Advances in Competitiveness Research", Vol. 8, No. 1.
 7. Haffer R., (2003), Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 8. Haynes B.P., (2007), Office productivity: a shift from cost reduction to human contribution, "Facilities", Vol. 25, Issue 11/12.
 9. Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, www.sjp.pwn.pl.
 10. Jajuga K., Jajuga T., (2006), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Kenley R., Heywood C., Kuncoro M., Brackertz N., Pham N.T., (2007), Corporate real estate management as a source of competitive advantage, Proceedings of 13th Pacific Rim Real Estate Society (PRRES) Conference.
 12. Klein J., (2002), Beyond competitive advantage, "Strategic Change", Vol. 11 No. 6.
 13. Knego N., Petljak K., Vouk R., (2014), Location and layout as sources of competitive advantage of small retailers, "Economy & Business, Journal of International Scientific Publications", Vol. 8.
 14. Kucharska-Stasiak E. (red.), (2008), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Lindholm A.-L., Gibler K.M., (2006), Measuring the added value of Corporate Real Estate management, Proceedings of 12th annual conference of the Pacific Rim Real Estate Society (PRRES), Auckland (NZ).
 16. McEvily S.K., Das Sh., McCabe K., (2000), Avoiding competence substitution through knowledge sharing, "Academy of Management Review", Vol. 25, No. 2.
 17. Nourse H., Roulac E., (1993), Linking real estate decision to corporate strategy, "Journal of Corporate Real Estate", Vol. 8, Issue 4.
 18. O'Mara M.A., (1999), Strategy and place: managing corporate real estate and facilities for competitive advantage, The Free Press, New York.
 19. Porter M., (1985), Competitive advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, New York: Free Press, New York.
 20. Porter M., (1998), Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance (with new introduction), New York: Free Press, New York.
 21. Powell T.C., (2001), Competitive advantage: logical and philosophical considerations, "Strategic Management Journal", Vol. 22, No. 9.
 22. Radwański Z., Olejniczak A., (2013), Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa.
 23. Rolfe Judd, CBRE, (2016), Modern office standards Polska.Wytyczne do projektowania oraz opracowywania specyfikacji nowoczesnych budynków biurowych.
 24. Roulac S.E., (2001), Corporate Property Strategy is Integral to Corporate Business Strategy, "Journal of Real Estate Research", Vol. 22.
 25. Rymarzak M., (2008), Formy zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, "Świat nieruchomości", Nr 3 (65).
 26. Rymarzak M., (2009), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 27. Singer B., Bossink B., Vande Putte H., (2007), Corporate real estate and competitive strategy, "Journal of Corporate Real Estate", Vol. 9, Issue 1.
 28. Singer B., Vande Putte H., (2007), Corporate Real Estate and Competitive Advantage, "Journal of Corporate Real Estate", Vol. 9, Issue 1.
 29. Skanska, Jones Lang LaSalle, (2015), BPO i Centra Usług Wspólnych. Pracownicy zabierają głos w sprawie swojego miejsca pracy. Atrybuty budynków biurowych jako przewaga konkurencyjna w walce o najlepszych pracowników.
 30. Stankiewicz M.J., (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 31. Szymańska A., Płaziak M., (2014), Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach, "Przedsiębiorczość - Edukacja", Vol. 10.
 32. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).
 33. Wang H.-L., (2014), Theories for competitive advantage [w:] Hasan H. (red.), Being Practical with Theory: A Window into Business Research, Wollongong, Australia: THEORI.
 34. Wernerfelt, B. (1995), The resource-based view of the firm: ten years after, "Strategic Management Journal", Volume 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.029
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu