BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczek Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Bombardier Operations System (BOS) - system ciągłego doskonalenia i podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa
Bombardier Operations System (BOS) - System of Continuous Improvement and Improving the Efficiency of the Company
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 21-33, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Odchudzone zarządzanie, Efektywność przedsiębiorstwa, Doskonalenie zarządzania
Lean management, Enterprise effectiveness, Management development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwo nie ma możliwości osiągnięcia założonych wyników bez wdrożenia rozwiązań organizacyjnych i technicznych odnoszących się stricte do planowania i przeprowadzania procesu produkcyjnego oraz funkcjonowania całej organizacji. Ciągłe doskonalenie procesów oraz efektywne wykorzystywanie zasobów jest niezbędne do optymalizacji oraz racjonalizacji działalności przedsiębiorstwa i uzyskania przewagi konkurencyjnej. W celu wyprzedzania konkurencji oraz dostosowywania się do oczekiwań nabywców organizacje tworzą własne modele i formy zarządzania, które pozwalają im na osiągnięcie innowacyjności działań, szybką reakcję na zmiany w otoczeniu, a także minimalizację kosztów oraz strat w trakcie realizacji standardowych procesów produkcyjnych. Przykładem tego rodzaju działań jest Bombardier Operations System (BOS), który jako strategia operacyjna ma za zadanie zapewnienie bezbłędnej realizacji projektów oraz pobudzenie do ciągłego doskonalenia procesów. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie orientacji i struktury BOS oraz przedstawienie efektów wdrożenia w oddziale w Katowicach. (fragment tekstu)

Offering high quality products and services is closely related to the activities and operations of each company. The efficiency of processes and forms management defines and classifies organizations. Implementation of appropriate methods and tools let you increase the competitiveness of the enterprise and faster response to customer needs. The article presents the individual operational management system and presents the results of the audit. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiecki K. (1938), O istocie naukowej organizacji, Nakład Koła Naukowej Organizacji Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 2. Asaka T., Ozeki K. (1990), Handbook of Quality Tools: Japanese Approach, Productivity Press, Cambridge.
 3. Bednarek M. (2007), Doskonalenie procesów zarządzania - nowa droga do przedsiębiorstwa lean, Difin, Warszawa.
 4. Byfuglien J., Torsten H., Trolie A. (2013), The improvement of HR management by using Lean [w:] Human Resources Management and Training, United Nations, New York.
 5. Kaczmarek-Kurczak P., Kaczmarek M. (2012), Problem poprawy efektywności organizacji poprzez mobilizację potencjału ludzi z perspektywy literatury zarządzania wiedzą i psychologii, "Management and Business Administration. Central Europe" nr 4/2012.
 6. Matwiejczuk R. (2000), Efektywność - próba interpretacji, "Przegląd Organizacji" nr 11.
 7. Mizuno S. (1988), Management for Quality Improvement. The Seven New QC Tools, Productivity Press, Cambridge.
 8. Myszkowska A., Tomkowiak K. (2012), Mapowanie strumienia wartości jako narzędzie Lean Management [w:] P. Golińska (red.), Lean Management w produkcji i logistyce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 9. Pierścieniak A. (2011), Efektywność rozwiązań organizacyjnych w organizacjach publicznych [w:] M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Uniwersytet Rzeszowski, nr 20, Rzeszów.
 10. Wolniak R. (2013), Metody i narzędzia lean production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle [w:] R. Knosali (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 11. http:/www.leanmanufacturing.pl/slownik/l.html, dostęp: 10 sierpnia 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu