BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zastempowski Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Model procesu innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw
Polish small and meduim-sized enterprises model of innovation proces
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 371-381, tab., bibliogr. 15 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Procesy innowacyjne, Przedsiębiorstwo
Innovative character, Innovation processes, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) znajduje się w jednym z głównych obszarów dociekań nauk ekonomicznych. Wśród najważniejszych przyczyn tego stanu wymienia się silne powiązanie innowacyjności z konkurencyjnością gospodarki oraz dominującą rolę MŚP. Wciąż aktualne jest również pytanie, jak skutecznie stymulować i kreować innowacyjność współczesnych przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest próba identyfikacji działań składających się na proces innowacyjny polskich MŚP. Przeprowadzone w 2015 r. badania pokazały, że większość z nich wykorzystuje (krótkie) popytowe modele procesu innowacyjnego.(abstrakt oryginalny)

The problem of small and medium-sized enterprises (SMEs) innovativeness still is one of the most important areas of the economic scientific inquiry. Among the most important reasons of this we can mentioned strong relations in economy between innovativeness and competitiveness and SMEs dominant role. The question - how effectively stimulate and create an innovativeness of the modern enterprises is still current. The main aim of this article in an attempt to identify the activities which creates innovation process of Polish SMEs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 2. Smith D., Exploring Innovation (2nd Revised ed. Edition), McGraw-Hill Education, London 2009.
 3. Janasz W., Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Rozprawy i studia, t. (DXX) 446, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 4. Trott P., Innovation Management & New Product Development, 5th Edition, Trans-Atlantic Publications, New York 2011.
 5. Rothwell R., Successful industrial innovation: critical factors for the 1990 s., "R&D Management", 1992, No. 22 (3).
 6. Rothwell R., Towards the Fifth-generation Innovation Process, "International Marketing Review" 1994, No. 11 (1).
 7. Schumpeter J. A., Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig 1912.
 8. Zastempowski M., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnicto Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,Totuń, 2016.
 9. Glabiszewski W., Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.
 10. Chesbrough H. W., Open Innovation: The New Imperative for Creating And Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2003.
 11. Chesbrough H. W., The Era of Open Innovation, "MIT Sloan Management Review" 2003, No. 44 (3).
 12. Zakrzewska-Bielawska A., Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa - w kierunku open innovation, "Management Forum" 2016, No. 4 (1).
 13. Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 14. Zadura-Lichota P. (red.), Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 15. Zastempowski M. (red.), Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.wo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu