BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maniewska Eliza (Sąd Najwyższy)
Tytuł
Rozpoczęcie biegu terminu uprawniającego do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych czynem ciągłym lub trwałym
Start of the Time Limiten Titling to the Time Limit Entitling of the Employment Contract Without Notice Trough the Fault of an Employee Due to a Grave Violation of Basic Employee Duties with a Continuous or Permanent Act
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 8, s. 36-38
Słowa kluczowe
Zwolnienie pracownika, Umowa o pracę, Obowiązki pracownicze, Regulacje prawne
Dismissal, Employment contract, Employee obligations, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonując przeglądu orzecznictwa Sądu Najwyższego związanego z naruszeniem przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych przez czyn ciągły lub trwały, autorka przedstawia najnowszą judykaturę związaną z problemem, od kiedy w takich sytuacjach należy liczyć termin na rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę w trybie dyscyplinarnym. (abstrakt oryginalny)

Reviewing the case law of the Supreme Court relating to violation by an employee of employee's basic duties with a continuous or permanent act, the author presents the most recent judicature related to the problem, since in such cases the time limit for termination of the employment contract by the employer in disciplinary procedure should be counted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu