BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwarda-Gruszczyńska Edyta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dyfuzja innowacji - następstwo komercjalizacji nowych technologii
Innovation difusion - next step out of commercialization of new technologies
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 383-396, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Komercjalizacja, Technologia, Przedsiębiorstwo
Commercialization, Technology, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kluczowe technologie wspomagające to te wskazane przez Komisję Europejską jako technologie przyszłości. Mają one wpływ nie tylko na dziedziny, w których powstały, lecz także na rozwój wielu innych sektorów. Ich komercjalizacja może przynieść wartość dodaną dla uczestników łańcucha wartości rozpoczynającego się w punkcie badań naukowych, a kończącego się na dyfuzji innowacji. Są to technologie, które mają stymulować wzrost gospodarczy, postęp technologiczny oraz tworzyć nowe miejsca pracy. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na problematykę komercjalizacji i dyfuzji kluczowych technologii wspomagających, o której, co prawda, pisze się w polskiej literaturze przedmiotu, ale ciągle jest to problem zbyt mało zbadany. W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono, że jest to obszar zasługujący na kontynuacje badań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

Key Enabling Technologies are those mentioned by the European Commission to be the technologies for the future growth in Europe. They have influence not only for the research areas where they were created but also influence the development of other industries. Their commercialization can bring additional value for the value added chain that starts in research and ends in diffusion of innovation. KETs are technologies that are expected to stimulate economic growth, technical progress and create new jobs. The aim of this article is to pay attention for commercialization processes of KET's, their importance and diffusion of innovations created by these technologies. This research area still leaves a lot of possibilities to do both literature and empirical research and may be very useful for companies and governments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 2. Wilemon D., Millson M., The Emerging Paradigm of New Technology Development, [w:] The Strategy of Managing Innovation and Technology, Wilemon D, Millson M. (red.), Prentice Hall, New York 2008.
 3. Meredith J. R., Shafer S. M., Operations Management for MBAs, John Wiley & Sons, New York 2002.
 4. Jasiński A. H., Zarządzanie wynikami badań naukowych. Poradnik dla innowatorów, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom 2011.
 5. Thore S. A. (red.), Technology Commercialization: DEA and Related Analitical Methods for evaluating the Use and Implementation of Technological Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston 2002.
 6. Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju firm, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 7. Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010.
 8. Mitchell W., Singh K., Survival of Businesses Using Collaborative Relationships to Commercialize Complex Goods, "Strategic Management Journal" 17 (3)/1996, s. 169-195.
 9. Prebble D. R., de Waal G. A., de Groot C., Applying Multiple Perspectives to the Design of a Commercialization Process, "R&D Management", 2008, Vol. 38, No. 3.
 10. Webster's Third New International Dictionarry, Encyclopedia Britannica, Chicago 1986.
 11. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 12. Gwarda-Gruszczyńska E., Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru - kluczowe obszary decyzyjne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 20
 13. Rogers E. M, Diffusion of Innovations, Free Press, New York 2003.
 14. ., Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2005.
 15. Maurus M., Zabłocki W., Zastosowanie teorii dyfuzji innowacji na przykładzie wprowadzenia na rynek Airbusa A380, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej", 2013, z.89.
 16. Klincewicz K., Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011.
 17. High-Level Expert Group on Key Enabling Technologies. Final Report, European Commission, June 2011
 18. Key Enabling Technologies (KETs) Observatory. First annual report, European Commission, May 2015.13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu