BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karski Kamil (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Wyróżnianie rodzinności jako specyficznej cechy w marketingu mikroprzedsiębiorstw
Highlighting Family Aspects as a Specific Factor in Marketing of Microcompanies
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 318-326, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Mikroprzedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo rodzinne, Wartość przedsiębiorstwa, Badania empiryczne
Marketing, Micro-enterprise, Family-owned business, Enterprise value, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie rodzinności jako specyficznej cechy w marketingu wybranych mikroprzedsiębiorstw województwa śląskiego. Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią najstarszą formę prowadzenia działalności od czasów starożytnych, a wpływ rodziny w firmie uwidacznia się w postaci generowania i wdrażania nowych pomysłów biznesowych, zatrudniania pracowników, czy też pozyskiwania klientów z wykorzystaniem nowych kanałów marketingowych. Obserwacje poczynione w świetle badań pozwoliły określić formy reklamy, które wpływają na skuteczny proces marketingowy oraz postawy przedsiębiorców odnoszących się do rodzinności jako formy promowania się pośród pozostałych organizacji gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to present the family aspect as a specific feature in the marketing of choosen microcompanies in Silesia Region (Poland). Family enterprises are the oldest type of conducting business since ancient times, and family influence reflects as a generating and implementing new business ideas, employing workers, or acquiring customers using new marketing channels. Observations made during research have determined the fadvertising forms that influence the effective marketing process and attitude of family-oriented entrepreneurs as a form of promotion among other business organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronoff E.C., McLure S.L., Ward J.L. (2011), Family business succession, New York: Wyd. Palgrave Macmillan.
 2. Bird D. (2008), Zdrowy rozsądek w marketingu bezpośrednim i interaktywnym, Warszawa: Wyd. MT Biznes.
 3. Donnelley R.G. (2002), The Family Business, w: Aronoff C.E., Astrachan J.H., Ward J.L. (red.), Family Business Sourcebook, Georgia: Wyd. Family Enterprise Publishers.
 4. Doyle P. (2003), Marketing wartości, Warszawa: Wyd. Felberg SJA.
 5. Fleming Q.J. (2006), Tajniki przetrwania firmy rodzinnej: jak uniknąć siedmiu grzechów głównych niszczących firmy, Gliwice: Wyd. Helion.
 6. Gudkova S. (2008), Rozwój małych przedsiębiorstw, Warszawa: Wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne sp. z o.o.
 7. Hall P.D. (1988), A historical overview of family firms in the United States, Family Business Review, No. 1, ss. 51-63.
 8. Jeżak J. (2003), Zarządzanie przez wizję w firmie rodzinnej, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, Wałbrzych: Wyd. WWSZiP.
 9. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne funkcjonowanie i rozwój, Warszawa.: Wyd. Difin.
 10. Kaznowski D. (2007), Nowy marketing, Warszawa: Wyd. Difin.
 11. Kotler P. i Keller K.L. (2012), Marketing, Warszawa: Wyd. Rebis.
 12. Landes D. (2007), Dynastie. Wzloty i upadki największych firm rodzinnych, Warszawa: Wyd. Muza SA.
 13. Marjański A. (2006), Przedsiębiorstwo rodzinne, sukcesja, Łódź: Wyd. SWSPiZ.
 14. Niedbała E. (2002), Firmy rodzinne - obiekt badawczy, MBA (5), 44-47.
 15. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wrocław: Wyd. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 16. Stradomski M. (2010), Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym. Warszawa: Wyd. Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 53.
 17. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Warszawa: Wyd. Poltex.
 18. Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Warszawa: Wyd. Difin.
 19. Szczepkowska M. (2009), Uwarunkowania rozwoju polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Zeszyty Naukowe nr 543, Szczecin: Wyd. Uniwersytet Szczeciński, s. 159.
 20. Ward J.L. (2004), Perpetuating the Family Business. 50 Lessons learned from Long-Lasting Successful Families in Business, New York: Wyd. Pelgrave Macmillan.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu