BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Byrska-Rąpała Alicja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Feliks Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Karkula Marek (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Wiśniowski Rafał (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Analiza założeń i identyfikacja parametrów modeli symulacyjnych prac wiertniczych w poszukiwaniu gazu ziemnego
Analysis of Assumptions and Parameters Identification of Simulation Models of Gas Drilling Exploration
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 49-66, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Modele symulacyjne, Gaz ziemny, Analiza kosztów
Simulation models, Natural gas, Cost analysis
Uwagi
summ., Praca realizowana w ramach projektu OPTIDRILLTEC
Abstrakt
W artykule poddano analizie kosztowej jeden z etapów projektu inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem i eksploatacją gazu z łupków - zagospodarowanie złoża. Zbudowano model symulacyjny, za którego pomocą można określić koszty oraz czas prowadzenia prac przygotowawczych oraz wierceń w dwóch rożnych wariantach. Bazą budowy modelu była analiza rożnego rodzaju kosztów i nakładów inwestycyjnych prowadzenia prac wiertniczych w istniejących odwiertach i na tej podstawie opracowanie benchmarku. Należy podkreślić, że przedłożona analiza nakładów inwestycyjnych nie może być podstawą szerszych analiz ekonomicznych - nie uwzględnia dodatkowych kosztów związanych z zakupem koncesji na prowadzenie prac poszukiwawczych, kosztów poszukiwań geofizycznych w rejonie zalegania złoża, wydatków na budowę kopalni, tj. instalacji do oczyszczania kopaliny, węzła pomiarowo-sterującego, rurociągów ekspedycyjnych, węzła zasilania energetycznego itp. (fragment tekstu)

The article analyzes the cost of the investment phase of the project, associated with exploration and exploitation of shale gas - development of the field. Gas exploration may be implemented in various variants. Comparison was made between two variants of the drilling proceeds. Costs of drilling each of the variants were estimated on the basis of cost of reference drilling model. Simulation model was built for for estimating the cost and time of drilling in different variants of drilling process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukowski L., Karkula M., Schiff K. (1999), Transport wewnątrzzakładowy - symulacja z wykorzystaniem pakietu DOSIMIS-3. Logistyka, 6:36-38.
  2. Grossmann I.E., Cafaro D.C., Yang L. (2014), Optimization Models for Optimal Investment, Drilling, and Water Management in Shale Gas Supply Chains, [w:] Eden M.R., Siirola J.D., Towler G.P., (Eds.), Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier, Vol. 34.
  3. Noche B. (1997), Simulation von Standardmodellen in der Logistik - Fortschritte in der Simulationstechnik, [w:] ASIM 11. Symposium in Dortmund, Hrsg: A. Kuhn, S. Wenzel, Dortmund. Vieweg Verlag.
  4. Palaniappan S., Sawhney A., Sarjoughian H.S. (2006), Application of the DEVS Framework in Construction Simulation, Simulation Conference, 2006. WSC 06. Proceedings of the Winter , vol., no., 3-6 Dec. 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu