BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grygierczyk Stanisław (PNT Euro-Centrum), Targiel Krzysztof S. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza ryzyka inwestycji w odnawialne źródła energii dla małego inwestora
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej, 2016, s. 98-110, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Informatyka, Badania operacyjne, Podejmowanie decyzji, Analiza ryzyka, Inwestowanie, Odnawialne źródła energii
Information science, Operations research, Decision making, Risk analysis, Investing, Renewable energy sources
Abstrakt
Na początku 2015 r. została uchwalona ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE). Początkowy entuzjazm środowiska zastąpiła chłodna kalkulacja korzyści z inwestowania w tego typu źródła energii. Niniejsza praca włącza się w te rozważania, podejmując temat analizy ryzyka związanego z tego typu inwestycjami. Rozważono nie tylko ryzyka finansowe, ale także te, które łączą się z użytkowaniem nowych rozwiązań technicznych. Na podstawie bogatych doświadczeń Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum związanych z budową i użytkowaniem modelowych budynków energooszczędnych i pasywnych przeprowadzono analizę ryzyk, jakie grożą małemu inwestorowi. O ile duży inwestor może wspomagać się ekspertyzami, o tyle mały pozostaje zdany sam na siebie, stąd ważne jest budowanie świadomości zagrożeń, które wiążą się z inwestycją w odnawialne źródła energii. Niniejsza praca stara się sprostać temu wyzwaniu, zwracając uwagę na szczegółowe zjawiska mogące mieć negatywny wpływ, ale także, po ich ocenie, przedstawia możliwe reakcje minimalizujące oddziaływanie zjawiska na inwestycję. W punkcie pierwszym przedstawiono definicję odnawialnych źródeł energii oraz ich potencjał na terenie Polski. Druga część pracy opisuje doświadczenia Parku Technologicznego Euro-Centrum, instytucji, która wykorzystuje odnawialne źródła energii. Trzeci punkt zawiera analizę ryzyk, jakie może napotkać mały inwestor w czasie inwestowania w urządzenia odnawialnych źródeł energii i użytkowania ich. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Gray C.F., Larson E.W. (2006), Project Management: The Managerial Process, 3rd ed., McGraw-Hill Irwin, New York.
  2. GUS (2011), Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r., Warszawa.
  3. Hanisz R.N. (red.) (2010), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
  4. ISO Guide 73:2009, Risk Management - Vocabulary, https://www.iso.org (dostęp: 14.12.2015).
  5. ISO 31000:2009, Risk Management - Principles and Guidelines, https://www.iso.org (dostęp: 14.12.2015).
  6. Jajuga K. (red.) (2007), Zarządzanie ryzykiem, WN PWN, Warszawa, 2007.
  7. Korczowski A. (2010), Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2010.
  8. Marcinek K. (2000), Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2000.
  9. PN-ISO 31000:2012, Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne.
  10. Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. Dz.U. 2015, poz. 478.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu