BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska-Derkacz Beata (Uniwersytet Gdański), Łosiewicz Małgorzata (Uniwersytet Gdański), Ostrowski Andrzej (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Nie zabijaj, nie kradnij... Sytuacje kryzysu najwyższego ryzyka na uczelniach wyższych w relacjach mediów
Thou shalt not kill, thou shalt not steal... High-level crisis situations in tertiary institutions - the media approach
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 3 (70), s. 91-100, wykr., Bibliogr. 15 poz.
Media Studies
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Media, Sytuacje kryzysowe, Wizerunek przedsiębiorstwa
Higher education, Media, Crisis situations, Company image
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia sposoby prezentacji w mediach sytuacji kryzysowych najwyższego ryzyka, związanych z zagrożeniem życia ludzkiego oraz korupcją i oszustwem. W analizowanych przykładach - śmierć studentów w czasie otrzęsin na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz wyłudzenia grantów na Politechnice Wrocławskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej - autorzy posłużyli się symboliką dekalogu w odniesieniu do przykazań nie zabijaj i nie kradnij. Kontekstem jest pojęcie postprawdy. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the ways in which the media have presented crisis situations. It aims to elaborate on situations with the highest level of risk at selected universities and tertiary institutions. This includes situations in which human life has been threatened and corruption has been involved. Bearing in mind selected case studies: the death of students during hazing at the University of Science and Technology in Bydgoszcz and grant wangling at both Wrocław and AGH Universities of Science and Technology, the authors employ the symbolism of the Ten Commandments. In particular the pay attention to two of the commandments - thou shalt not kill and thou shalt not steal. Presented research is based on the concept of post-truth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzyński W., Wizerunek fi rmy: Kreowanie, zarządzanie, efekty, Warszawa 2002.
 2. CBOS, Zasady moralne a religia, komunikat z badań nr 4, Warszawa 2017.
 3. CBOS, Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej, Komunikat z badań nr 34, Warszawa 2016.
 4. Czechowska-Derkacz B., Łosiewicz M., Uczelnie w medialnym kryzysie - dychotomiczny obraz naukowca i uczelni wyższej w mediach, "Naukowy Przegląd Dziennikarski" 2015, nr 4 (16), s. 42-61.
 5. Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Warszawa 2015.
 6. Komunikacja kryzysowa, red. P.F Anthonissen, Warszawa 2010.
 7. Kubicz I., Zarządzanie komunikacją w kryzysie - od profi laktyki do sanacji wizerunku.
 8. Narzędzia i techniki PR [w:] Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, red. K. Kubiak, Warszawa 2012.
 9. Leksykon public relations, red. J. Olędzki, D. Tworzydło D, Rzeszów 2009.
 10. Łosiewicz, M., Czechowska-Derkacz, B., Funkcjonowanie dualizmu wizerunkowego polskich naukowców w przekazach medialnych [w:] Komunikowanie o nauce, red. E. Żyrek-Horodyska, M. Hodalska, Kraków 2016, s. 195-212.
 11. Murdoch A., Komunikowanie w kryzysie: Jak ratować wizerunek firmy, Warszawa 2003.
 12. Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna, red. B. Czechowska-Derkacz, M. Zimnak, Warszawa 2015.
 13. Szostkiewicz A., Dekalog i Polacy, "Polityka" 2001, nr 37, s. 3-9.
 14. www.archiwum.wyborcza.pl
 15. www.fakt.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu