BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Bednarczyk Bartosz (Górnośląskie Twarzystwo Lotnicze SA)
Tytuł
Ryzyko projektów infrastrukturalnych. analiza na przykładzie programu rozbudowy Katowice Airport
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej, 2016, s. 111-123, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Informatyka, Badania operacyjne, Podejmowanie decyzji, Analiza ryzyka, Tworzenie projektów, Infrastruktura techniczna portów lotniczych
Information science, Operations research, Decision making, Risk analysis, Creating projects, Airports technical infrastructure
Abstrakt
Niniejsza praca stanowi zbiór zaobserwowanych zjawisk mogących mieć wpływ na pomyślną realizację inwestycji infrastrukturalnych. Opisane w niej potencjalne ryzyka towarzyszyły projektom, w których przygotowanie, nadzór nad realizacją i zakończenie autorzy byli bezpośrednio zaangażowani. Niektóre ze wskazanych ryzyk uległy materializacji podczas realizacji opisanych w punkcie drugim projektów, inne zaś stały się udziałem projektów realizowanych przez inne podmioty, obserwowane przez autorów za pośrednictwem mediów i kontaktów osobistych. Rezultatów pracy nie należy analizować w oderwaniu od jakichkolwiek metod identyfikacji ryzyka w projektach. Zawarty w pracy zarys rejestru ryzyk w zamierzeniu autorów może być wskazówką uzupełniającą prace nad opracowaniem rejestrów ryzyk dla podobnych projektów, które będą realizowane w przyszłości. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Bradley K. (2000), Podslawy metodyki PRINCE 2, CRM, Warszawa.
  2. Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (1999), FIDIC Conditions of Contracts for Construction - The Red Book, FIDIC, Geneva.
  3. Kerzner H. (2006), Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 9th ed., John Wiley & Sons, Inc., New York.
  4. Project Management Institute (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide, 5th éd., PMI Inc. Newtown Square.
  5. Tavares L.V. (2002), A Review of the Contribution of Operational Research to Project Management, "European Journal of Operational Research", Vol. 136.
  6. Turner J.M., Miiller R. (2003), On the Nature of the Project as a Temporary Organization, "International Journal of Project Management", Vol. 21.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu