BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojny Jacek (Politechnika Rzeszowska), Prusak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Stefanów Piotr (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Możliwości wykorzystania metody AHP w analizie preferencji w administracji publicznej - przegląd badań własnych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej, 2016, s. 124-140, rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Informatyka, Badania operacyjne, Podejmowanie decyzji, Analityczny proces hierarchiczny, Administracja publiczna
Information science, Operations research, Decision making, Analytic Hierarchy Process (AHP), Public administration
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i ocena możliwości aplikacji wspomnianej metody do realiów polskiego samorządu na przykładzie badań przeprowadzonych w jednym z powiatów Polski południowej. Realizując ten cel, dokonano krótkiego przeglądu literatury dotyczącej zarządzania strategicznego w JST. Następnie przedstawiono założenia metodologiczne badania wraz z opisem procedury metody AHP. W trzeciej części dokonano przeglądu badań przeprowadzonych na podstawie trzech modeli: 1. Wpływ usług publicznych na zaspokojenie potrzeb klienta zewnętrznego, 2. Priorytetowe wymiary potencjału endogenicznego oraz 3. Priorytetowe czynniki otoczenia zewnętrznego. Na tej podstawie dokonano podsumowania, odnosząc się do przyjętego celu artykułu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I. (1980), Strategic Issue Management, "Strategie Management Journal", Vol. 1.2.
 2. Dess G., Miller A. (1993), Strategie Management, McGraw-Hill, New York.
 3. Duszczyk M. (2014), Ewolucja polskiej polityki migracyjnej w zakresie migracji zarobkowych po 1 maja 2004 r., "Studia BAS", nr 4.
 4. Dziemianowicz W. (2012), Planowanie strategiczne: poradnik dla pracowników administracji publicznej, MRR, Warszawa.
 5. Gawroński H. (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 6. Gierszewska G., Romanowska M. (1997), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 7. Gorzelak G. (2003), Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(11).
 8. Jastrzębska M. (2012), System zarządzania ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego - zarys problemu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 247.
 9. Jeżowski P. (2002), New Public Management - nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym [w:] P. Jeżowski (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym - rozwój zrównoważony - metody wyceny, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 10. Kaleta A., Moszkowicz K. (red.) (2012), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu".
 11. Karpiński A. (2002), Jak tworzyć długookresową strategię dla kraju i regionu, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", DW Elipsa, Warszawa.
 12. Krupski R. (2007), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Kumpiałowska A. (2011), Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C.H. Beck, Warszawa.
 14. Kwak Y.H., (2003), A Brief History of Project Management [w:] G. Carayannis, Y.H. Kwak, FT. Anbari (eds.), The Story of Managing Projects, Quorum Books, USA.
 15. Lucas R.E. (1988), On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", No. 22.
 16. Malizia E.E., Feser E.J. (1998), Understanding Local Economic Development, CUPR Press, Rutgers, NJ.
 17. Mintzberg H., Quinn J.B., Ghoshal S. (1998), The Strategy Process, Prentice Hall, London.
 18. Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
 19. Potoczek A. (2013), Zarządzanie jednostką terytorialną. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 20. Potoczek A., Pyrzyk I. (2013), Administracja i zarządzanie. Perspektywa społeczna i organizacyjna, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek.
 21. Prusak A., Stefanów P. (2014), AHP - analityczny proces hierarchiczny, C.H. Beck, Warszawa.
 22. Romanowska M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 23. Romer P.M. (1994), The Origins of Endogenous Growth, "Journal of Economic Perspectives", No. 8.
 24. Stimson R.J., Stough R.R., Roberts B.H., (2006) Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy, Springer Science & Business Media, Berlin.
 25. Strojny J. (2012), Innowacyjne zarządzanie regionem, powiatem i gminą, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 26. Thompson A., Strickland A. (1993), Strategie Management. Concepts and Cases, IRWIN, Burr Ridge.
 27. Tinbergen J., (1962), Shaping the World Economy; Suggestions for an International Economic Policy, Twentieth Century Fund, New York.
 28. Trzaskalik T. (2014), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", OiZ, nr 74.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu