BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczyńska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wielokryterialna ocena funkcjonowania. przykład szpitali publicznych w Łodzi
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej, 2016, s. 141-152, rys., tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Informatyka, Badania operacyjne, Podejmowanie decyzji, Ochrona zdrowia
Information science, Operations research, Decision making, Health care protection
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Sektor ochrony zdrowia odgrywa istotną rolę w kształtowaniu rozwoju gospodarczego i ekonomicznego każdego kraju. Problematyka funkcjonowania podmiotów sektora ochrony zdrowia podejmowana jest przez wiele ośrodków krajowych i zagranicznych. Badania prowadzone pod kierownictwem Nojszewskiej jasno wskazują, iż funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia w Polsce nie kształtuje się na zadowalającym poziomie. Co więcej, zarówno Sowada, jak i Misiąg i Malinowska-Misiąg jednoznacznie wskazują na problem zadłużania się jednostek ochrony zdrowia, które negatywnie wpływa na jakość usług świadczonych przez szpitale. Ciągła ocena i monitorowanie dokonań podmiotów sektora ochrony zdrowia, a w szczególności szpitali, wydaje się w pełni uzasadnione z punktu widzenia sprawniejszego ich funkcjonowania, które przekłada się na jakość świadczonych usług. Celem artykułu jest wielokryterialna ocena funkcjonowania publicznych szpitali w Łodzi, dla których organem założycielskim jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Funkcjonowanie jednostek analizowane było w latach 2007-2012 z punktu widzenia mierników pochodzących z pięciu perspektyw zbilansowanej karty wyników: finansowej, pacjenta i rynku, rozwoju, interesariuszy i procesów wewnętrznych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker G.R., Pink G.H. (1995), A Balanced Scorecard for Canadian Hospitals, "Healthcare Management Forum", Vol. 8(4).
 2. Bhushan N., Rai K. (2004), Strategie Decision Making, Springer, London.
 3. Bielicki R., Ciesielski T. (2012), Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie poprawy konkurencyjności jednostek medycznych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US", nr 25.
 4. Bisbe J., Barrubes J. (2012), The Balanced Scorecard as a Management Tool for Assessing and Monitoring Strategy Implementation in Health Care Organizations, "Revista Española de Cardiología", Vol. 65(10).
 5. Frączkiewicz-Wronka A. (red.) (2010), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, AE w Katowicach, Katowice.
 6. Friedag H.R., Schmidt W., Lewandowska A., Likierski M. (2003), My Balanced Scorecard. Moja Strategiczna Karta Wyników, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Golinowska S. (2006), Zmiany i reformy systemów ochrony zdrowia w krajach transformacji, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", t. IV, nr 1.
 8. Golinowska S., Sowada C., Tambor M., (2012), Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków.
 9. Hass-Symotiuk M. (red.) (2011), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Inamdar N., Kaplan R.S., Bower M. (2002), Applying the Balanced Scorecard in Healthcare Provider Organizations, "Journal of Healthcare Management", Vol. 47.
 11. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Praktyka, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 12. Kujawa A., Siemionek M. (2012), Strategiczna orientacja przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Balanced Scorecard, "Zarządzanie i Finanse", nr 1, t. 2, Uniwersytet Gdański, Sopot.
 13. Lewandowski R. (2008), Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w organizacjach ochrony zdrowia - studium przypadku, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 14. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., (2008), Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Warszawa.
 15. Miszczyński M. (2007), Wielokryteriowa optymalizacja dyskretna, KBO, UŁ, http://www.mm.pl/~mmiszczynski/index/UL/Eksoc/B02/WOD_1.pdf (dostęp: 20.03.2015).
 16. Nojszewska E. (2011), System ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Northcott D., France N. (2008), The Balanced Scorecard in New Zealand Health Sector Performance Management: Dissemination to Diffusion, "Australian Accounting Review", Vol. 15, No. 37.
 18. Papadopoulos D.L., Karra E.D. (2005), Measuring Performance ofTheagenion Hospital of Thessaloniki, Greece through a Balance Scorecard, "Operational Research. An International Journal", Vol. 5, No. 2.
 19. Saaty T.L. (1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
 20. Saaty T.L. (2008), Decision Making with the Analytic Hierarchy Process, "International Journal of Services Sciences", Vol. 1,No. 1.
 21. Suchecka J. (2011), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 22. Theriou N.G., Demitriades E., Chatzoglou P., (2004), A Proposed Framework for Integrating the Balanced Scorecard into the Strategic Management Process, "Operational Research. An International Journal", Vol. 4, No. 2.
 23. Trzaskalik T. (2013), Wielokryterialne wspomaganie decyzji, Metody i zastosowania, PWE, Warszawa.
 24. Vaidya O.S., Kumar S. (2004), Analytic Hierarchy Process: An Overview of Applications, "European Journal of Operational Research", Vol. 169.
 25. Wachstiel Ł. (2013), Zastosowanie metody AHP do wyboru optymalnego zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią, "Studia Ekonomiczne - Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu", nr 159.
 26. Zelman W.N., Pink G.H., Matthias C.B. (2003), Use of the Balanced Scorecard in Health Care, "Journal of Health Care Finance", Vol. 29, No.4.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu