BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwacki Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystanie metody DEA do alokacji środków finansowych NFZ w zamkniętej opiece zdrowotnej
Application of a DEA Method to the Allocation of the NFZ (National Health Care Fund) Financial Resources to In-Patient Health Care
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 111-121, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Słowa kluczowe
Koszty ochrony zdrowia, Alokacja aktywów, Opieka zdrowotna, Finansowanie służby zdrowia
Health costs, Asset allocation, Health care, Health care financing
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstrakt
W metodzie DEA krzywa efektywności zdefiniowana jest nie na podstawie estymacji parametrów modelu jak w funkcji produkcji, lecz jedynie na podstawie danych empirycznych wielkości nakładów i efektów każdego obiektu. Metoda ta umożliwia pomiar efektywności obiektów. Efektywność obiektu jest mierzona względem innych obiektów z badanej grupy. (...) Zastosowani metody DEA umożliwia analizę:
1. całkowitej efektywności technicznej (obliczonej za pomocą metody Charnesa, Coopera i Rhodesa - model CCR),
2. czystej efektywności technicznej (obliczonej za pomocą metody Bankera, Charnesa i Coopera - model BCC),
3. efektywności skali (będącej ilorazem poprzednio wymienionych),
4. typu efektywności skali (wynikającym z porównania rozwiązania modelu z niewzrastającymi efektami skali - NIRS z całkowitą efektywnością techniczną).
Stosując polityką finansową wynikającą z przeprowadzenia tej analizy, OW NFZ mogą w dłuższym okresie doprowadzić do wyrównania efektywności działania świadczeniodawców usług medycznych działających na ich terenie. Będzie to z korzyścią dla pacjentów, ponieważ wyrównywanie to będzie polegało na podnoszeniu efektywności słabszych jednostek, co spowoduje, że za te same środki finansowe będzie można nabyć więcej świadczeń. (fragment tekstu)

Allocation is a decision making process with inevitable, competitive goals that have to be reached in conditions of limited economic resources. Decisions taken concern some ways of taking advantage of these resources and the allocation outcome may be of spatial dimension. There can be distinguished two points of view in the process of health care financing: one connected with supply and the other with demand. In the former, the main factor of the financial resources allocation is the size of infrastructure and number of staff, whereas in the latter, it is the size of health needs. In Poland the financing of in-patient health care from the NFZ resources is a two-stage process. The first stage combines financial resources divided among the NFZ units, in the second one the divided resources are allocated to the vendors within each unit. This paper presents an attempt to apply the DEA method to the process of taking optimum decisions in the second stage of financing of inpatient health care.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chajdas J., Standardy świadczeń medycznych jako czynnik ograniczający ryzyko w decyzjach podejmowanych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, Warszawa 2000.
  2. Charnes A., Cooper W. W., Rhodes A., Measuring the Efficiency of Decision Making Units, "European Journal of Operational Reasearch" 1978.
  3. Getzen T.E., Ekonomika zdrowia, PWN, Warszawa 2000.
  4. Rogowski G., Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
  5. Smoleń M.M., Teoria i praktyka organizacji ochrony zdrowia. Przestrzenne planowanie finansowe opieki zdrowotnej. Elementy teorii. Próba praktycznych rozwiązań, IMP, Łódź 1990.
  6. Stylo W., Zasady kalkulacji kosztów indywidualnych leczenia pacjenta, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu